Uroczystość chrztu w Tarnowie

21 kwietnia był niezwykle radosnym dniem dla zborów w Tarnowie i Nowym Sączu.

Wtedy właśnie przymierze z Panem przez chrzest zawarły cztery osoby: małżeństwo Maria i Franciszek, Bogusław Bałut z Tarnowa oraz Adrian Rolka ze Zdoni. Zanurzenia dokonał pastor Wasyl Bostan.

W krótkim świadectwie na temat tego, co skłoniło ich do powierzenia swojego życia Bogu, katechumeni mówili między innymi o dużej roli osobistego studium Pisma Świętego. Wskazywali także na to, że Pan Bóg objawiał im Siebie zawsze – nawet wtedy, gdy oni oddalali się od Niego – i ostatecznie uświadomił im, co jest najważniejsze w życiu.

Podczas nabożeństwa sobotniego połączonego z uroczystością chrztu kazaniem służył pastor Wasyl Bostan. Mówił on na temat Kaleba, który był całkowicie wierny Bogu (Lb 14,24) i dlatego otrzymał szczególne Boże błogosławieństwo. Ten bohater biblijny jest dla nas przykładem wytrwałości i pozostawania przy Bogu zarówno w chwilach dobrych, jak i złych.

Po kazaniu odbyło się wyznanie wiary i chrzest w baptysterium mieszczącym się w kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Tarnowie. Nowo ochrzczeni zostali przyłączeni do zboru w Nowym Sączu (Maria i Franciszek) oraz miejscowego zboru w Tarnowie (Bogusław i Adrian). Wśród zgromadzonych gości byli m.in. członkowie zborów w Nowym Sączu, Krakowie, Leksandrowej oraz zboru tarnowskiego. Uroczystość uświetniona została także muzyką, pieśnią oraz poezją w wykonaniu naszych utalentowanych sióstr, zaś po nabożeństwie odbył się wspólny posiłek.

Naszej nowej siostrze oraz trzem braciom w Chrystusie życzymy wielu Bożych błogosławieństw oraz wytrwałości na nowej drodze życia.

Autor: Andrzej Wierzchowski