Wielka ewangelizacja w Bieszczadach

W uprzednim oraz w pierwszym półroczu bieżącego, niewielki lecz prężny i wyjątkowo operatywny zbór w Sanoku bardzo aktywnie zaangażował się już po raz kolejny w misję ewangelizacyjną.

Misja ta objęła swoim zakresem działania zarówno stolicę Bieszczad czyli królewskie miasto Sanok, jak również leżące nieopodal Lesko. Działalność ta polegała na dostarczeniu do mieszkańców obydwu miast ulotek zachęcających do kupna książek Wielki Bój oraz Apokalipsa.

W przypadku Sanoka akcja ta była przeprowadzona dwukrotnie,  natomiast w Lesku jednorazowo. Ogółem dostarczonych zostało do gospodarstw domowych ponad dwadzieścia pięć tysięcy ulotek. Sprzedano w ten sposób w obydwu miastach dwadzieścia egzemplarzy obydwu tytułów. Następnie do osób, które zakupiły książki, skierowana została kolejna propozycja. Wręczone im zostały egzemplarze Znaków Czasu oraz egzemplarz książki  Alejandro Bullona Życie ma sens wraz z zaproszeniem do podjęcia bardziej ścisłych, osobistych kontaktów z naszym kościołem.

Wierzymy głęboko, że zasiane w tak wielu miejscach ziarno Bożej Prawdy zaowocuje obfitym plonem, jak również w to, że Dobry Bóg otoczy tych ludzi swa opieką, troską i miłością. Uczestnik.