Aktualności

Wizyta sekretarza Generalnej Konferencji

W dniach 4 i 5 sierpnia, gościliśmy na terenie Diecezji Południowej wiceprzewodniczącego, a zarazem sekretarza Generalnej Konferencji – pastora G.T.Ng wraz z małżonką Ivy Ng.

To wyjątkowe wydarzenie zostało zapoczątkowane piątkowym wieczornym nabożeństwem, które odbyło się w budynku naszego kościoła w Pszczynie. Do wszystkich zebranych na tym miejscu osób słowa powitania, skierował pastor Zenon Korosteński. Następnie sekretarz Diecezji – pastor Mariusz Sobkowiak przywitał przybyłych gości – braterstwo Ng.

Kazanie Słowa Bożego, pastor G.T.Ng oparł na dziesiątym rozdziale Księdze Objawienia. Nawiązując do historycznych wydarzeń z roku 1844, przypomniał biblijne podstawy oraz cel powołania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Podkreślił niezaprzeczalny fakt, iż z liczby 3,5 tysiąca adwentystów w roku 1863, Kościół rozrósł się dzisiaj do około 20 milionów wyznawców. Jednak, jak zauważył G.T.Ng, obok wielu pozytywnych przejawów Bożego działania, Kościół boryka się także z wieloma problemami. Jednym z nich jest coraz bardziej postępujący proces sekularyzacji, obecny zwłaszcza na terytorium całej Europy. To negatywne zjawisko dotyka nie tylko osoby nie należące do Kościoła Adwentystów, ale również i tych, którzy są jego wyznawcami. Jednak wszystkie te problemy oraz przeszkody nie powinny nas zniechęcać w misji głoszenia ewangelii. Wszystkie owe wyzwania powinny nas raczej jeszcze bardziej motywować do większego zaangażowania modlitewnego zarówno w naszych domach, jak i zborach. Powinniśmy nieustannie pamiętać o tym, że tam, gdzie kończy się nasza ludzka moc, tam dopiero rozpoczyna się moc Boża.

Nabożeństwo sobotnie odbyło się z kolei w naszym kościele w Skoczowie. Do licznie przybyłych osób z terenu naszego kraju, a także Czech, Słowacji oraz Australii, słowa powitania skierował brat Ernest Pieszka. Studium Listu apostoła Pawła do Galacjan poprowadził w szkole sobotniej brat Piotr Fojcik. Następnie siostra PhD dzieliła się doświadczeniami, które razem z mężem przeżyli podczas pobytu w Kambodży w latach 60-tych ubiegłego wieku.
Natomiast w kazaniu dopołudniowym, pastor G.T.Ng przeprowadził studium trzynastego rozdziału Księgi Objawienia. W swoim rozważaniu Słowa Bożego podkreślił rolę, jaką w końcowych wydarzeniach na tej ziemi odegrają dwie ogólnoświatowe moce: polityczna – Stany Zjednoczone oraz religijna – Kościół Rzymsko-Katolicki. Wypełniające się na naszych oczach wydarzenia przepowiedziane przez Pismo Święte powinny nas jeszcze bardziej motywować do tego, abyśmy każdego dnia coraz bardziej zacieśniali naszą więź z Jezusem i studiowali Biblię tak, jak nigdy do tej pory.
Część popołudniową rozpoczął specjalny koncert pieśni religijnej. Na chwałę Bogu śpiewało wielu solistów, zespołów oraz chórów, w tym chór oraz kwartet męski ze zboru Vojkovice z Czech. Następnie nasz gość podzielił się doświadczeniami z rozwoju dzieła Bożego w różnych częściach świata. Ostatnim punktem tego niezwykłego nabożeństwa było kazanie przewodniczącego Kościoła w Polsce – pastora Jarosława Dzięgielewskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność codziennego doświadczania usprawiedliwienia przez wiarę, które jest podstawą naszego życia chrześcijańskiego oraz wzrastania na podobieństwo Chrystusa, a także misji, do której powołał nas nasz Zbawiciel.

Pomimo pewnych niedogodności takich, jak duży upał oraz duża liczba uczestników nabożeństwa, każdy mógł odczuć na tym miejscu obecność Ducha Świętego oraz doświadczyć Bożego błogosławieństwa.

Szczególne podziękowania należą się zborowi w Skoczowie za przygotowanie całego nabożeństwa, łącznie z budynkiem kościelnym, a także miejscem do spożycia posiłku. Również szczególne podziękowania należą się Domowi Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej za ugotowanie bardzo smacznej zupy pomidorowej. Przede wszystkim, dziękujemy Bogu, za jego niezmierzoną łaskę i dobroć, o której mogliśmy rozmawiać w ten cudowny weekend.