Aktualności

Wsparcie finansowe przedsięwzieć ewangelizacyjnych

W związku z napływającymi do Zarządu Diecezji prośbami dotyczącymi finansowego wsparcia różnego rodzaju przedsięwzięć ewangelizacyjnych realizowanych przez zbory oraz osoby fizyczne z terenu naszej Diecezji, Komitet Zarządzający Diecezji opracował  do tego celu specjalny formularz pod nazwą „Wniosek o przyznanie dotacji na działania programowe na terenie Diecezji Południowej”.

Powyższy wiosek obejmuje wszelkie działania o  charakterze ewangelizacyjnym (np. wykłady, koncerty, EXPO Zdrowie, obozy misyjne, itp.). Z uwagi na konieczność zaplanowania i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych ze strony Diecezji, obowiązuje termin przyjmowania wniosków.

I tak, do dnia 31 maja, przyjmowane będą wnioski na programy realizowane w drugim półroczu roku bieżącego. Natomiast do dnia 30 listopada, przyjmowane będą wnioski na programy realizowane w pierwszym półroczu roku następnego.

Jesteśmy przekonani, że powyższe rozwiązanie znacznie usprawni planowanie oraz późniejszą realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze misyjnym.

Formularz zawierający wniosek o dotację jest dostępny na stronie www.maranatha.pl.

Pobierz: instrukcja-wypelniania-wniosku

Pobierz: wniosek-o-przyznanie-dotacji-2016_06_24

Wniosek należy pobrać i wypełnić, a następnie odesłać do sekretariatu Diecezji.

Życzymy Wam nieustającego zapału oraz mądrości Ducha Świętego w realizacji wielkiego zlecenia misyjnego przekazanego nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W imieniu
Komitetu Zarządzającego Diecezji
Przewodniczący Diecezji Południowej
Pastor Vasyl Bostan