Wyjazdy misyjne

W Planie kalendarza Diecezji Południowej na rok 2015 pojawił się nowy  punkt: „Wyjazdy misyjne”.

Rok ten zbliża się już do końca, warto więc podsumować i podzielić się tym, czego Pan Bóg dał dzięki takim wyjazdom doświadczyć.  Może najpierw krótko o samej idei.

Radni diecezji w poprzedniej kadencji powołali tzw. Zespół Misyjny składający się z najmłodszych zatrudnionych pracowników diecezji, którego koordynowanie powierzono Markowi Kroczykowi, odpowiadającemu za Misję w Diecezji Południowej. Zaplanowano, by młodzi pastorzy i ewangeliści poza samodzielną służbą na swoich terenach, mogli co jakiś czas spotykać się u siebie nawzajem i wspierać w pracy misyjnej, odnajdując ludzi zainteresowanych ewangelią, prowadząc wykłady czy wspierając lokalne działania zborów lub grup. Pracą tą zostały objęte następujące miasta:  Mielec, gdzie pracuje obecnie Wojciech Wołoszyk, Siemianowice Śląskie i Chorzów  – praca w tych miastach była częścią projektu Misji Globalnej w którym bezpośrednio brali udział Marek Kroczyk, Karol Knapik i Mariusz Merkis, Kielce jako nowa placówka Dariusza Lazara oraz Nysa na terenie której służy Marcin Knapik.
Czas wspólnej pracy obejmował zazwyczaj 4-6 dni. Takie wyjazdy od grudnia 2014 do czerwca 2015 odbywały się około raz w miesiącu. Poza ewangelizacją czas wypełniało pogłębione studium zagadnień biblijnych, wymiana doświadczeń i wspólna modlitwa.
Dla tych, którzy mieli przywilej wspólnej służby był to czas  nauki i nowych doświadczeń w ewangelizacji. Te kilkudniowe wyjazdy służyły umocnieniu relacji, były okazją do wymiany doświadczeń z misji na swoich placówkach oraz doświadczeń z osobistego życia duchowego. Dzięki temu przynosiły niejednokrotnie zachętę, nową motywację, a także  wsparcie –  tak bardzo potrzebne w tego rodzaju pracy.

Autor/Foto: Dorota Knapik