Wykłady z księgi Apokalipsy

„Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.” Ap 14,7

Od końca stycznia do połowy kwietnia w Bielsku-Białej odbywały się wykłady biblijne pt. „Objawienie Nadziei”, na temat Księgi Objawienia Apostoła Jana oraz przepowiedni Apokalipsy w kontekście obecnych wydarzeń na ziemi. Studium prowadził pastor Zenon Samborski, a odbywały się w budynku Marrodentu przy ul. Krasińskiego 31 w Bielsku-Białej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni właścicielom – braciom Romanowi i Markowi Stekla za darmowe udostępnienie pięknej sali wykładowej w centrum miasta, która przez 12 kolejnych niedziel była wypełniona ludźmi. Zainteresowanie poselstwem ostatniej księgi Pisma Świętego nie gaśnie. Wykłady reklamowane były ogłoszeniami, plakatami i zaproszeniami.

Podobne wykłady pastor Zenon Samborski prowadził również w Jaworzu (8 spotkań) oraz wCzechowicach (6 spotkań). Dziękujemy Panu Bogu za możliwości głoszenia poselstwa Trójanielskiego.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo i dalsze prowadzenia dla uczestników spotkań, by przekazywane prawdy biblijne trafiły do ich serc.
Korespondent zborowy M.Leśniak

Sprawozdanie uczestnika wykładów:

W ostatnich miesiącach uczestniczyłam w wykładach o tematyce religijnej prowadzonych przez pastora z kościoła adwentystów dnia siódmego w Bielsku Białej. Motywem przewodnim była księga Apokalipsy, poruszane były bardzo interesujące tematy z praktyki życia w przyjaźni z Bogiem, słuchania jego słów i przykazań, na co dzień, a przede wszystkim pastor przekazał nadzieję zawartą w obietnicy przyjścia Jezusa i zabrania nas do domu Ojca w niebie. Były to słowa jak balsam na rany, cudowny opis świętego miasta Jeruzalem i naszego Zbawiciela Jezusa. Jestem wdzięczna Bogu, ze mogłam uczestniczyć w tak interesujących i z pasją przekazanych wykładach, pozdrawiam organizatorów, uczestniczka z BB.

Autor: M. Leśniak