Aktualności

Aktualności

Wystawa Biblii: Od pergaminu do e-Biblii

W DNIACH 24 MAJA – 10 CZERWCA 2016 R. W JASTRZĘBIU-ZDROJU MOŻNA BYŁO SKORZYSTAĆ Z WYSTAWY PISMA ŚWIĘTEGO ZATYTUŁOWANEJ OD PERGAMINU DO E-BIBLII.

Wystawa została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju oraz lokalny zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy wsparciu finansowym Diecezji Południowej.

Kustoszem tej wystawy, który oprowadzał zainteresowanych, był Mateusz Krzesiński pastor adwentystycznego zboru z Jastrzębia oraz pasjonat biblistyki. Sama wystawa wpisywała się w trwające od 30 maja do 5 czerwca dni Jastrzębia.

Wielu mieszkańców Jastrzębia oraz innych miejscowości, nawet spoza naszego kraju przybyło, aby zobaczyć cenne eksponaty i dowiedzieć się więcej na temat Biblii, jej powstania, techniki kopiowania oraz tłumaczenia. Dzięki eksponatom, które głównie pochodziły ze zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej goście wystawy mieli możliwość przeczytać Biblię w ponad 100 różnych przekładach i językach. Duże wrażanie również robiły pergaminowy zwój oraz liczne stare egzemplarze Pisma Świętego. Wszystko to było okraszone ciekawymi wykładami. Pierwszy z nich odbył się 2 czerwca wygłoszony przez Mateusza Krzesińskiego dotyczył wiarygodności Nowego Testamentu. W nim kustosz wystawy przedstawił najnowsze dowody na to, że Ewangelie zostały napisane na podstawie naocznych świadectw. Drugi wykład wygłoszony 4 czerwca przez dra Igora Barona wykładowcę WSTH specjalizującego się w Starym Testamencie pod tytułem Ewangelia Starego Testamentu głównie traktował o obrazie Boga i Jego relacji z człowiekiem na podstawie Starego Testamentu oraz zawartym w nim zapowiedziach mesjanistycznych. W sumie na obu wykładach obecnych było ponad 60 osób.

Głównym dniem wystawy był 4 czerwca. Wtedy to przyszło najwięcej zwiedzających. Tego dnia gościli tacy szanowni goście jak Pani Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman oraz reprezentacja miast partnerskich. Podziwiał wystawę Jarosław Kret, który nie szczędził słów pochwały dla zgromadzonych eksponatów. Jako poliglota posługujący się 11 językami mógł przeczytać zgromadzone Biblie w wielu językach. W inne dni gościli również uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych. Przez całość trwania wystawy odwiedziło ją ponad 200 osób.

Organizatorzy mają szczególną nadzieję, że goście wystawy nie tylko poznali wiele ciekawych faktów na temat Biblii, ale również w ich umysłach zostało obalonych wiele nieprawdziwych obiegowych opinii na temat Pisma Świętego, jednak przede wszystkim zostali zainteresowani i zainspirowani do osobistego sięgnięcia po tę pozycje, jako pochodzącą od Kogoś, kto chce przemówić do każdego z nas.

Korespondent Zborowy