Aktualności

Zjazd młodzieżowy okregu Rzeszowskiego

W dniu 10 czerwca, w gościnnych progach zboru rzeszowskiego odbyło się okręgowe nabożeństwo młodzieżowe. Było ono pierwsze tego typu – poprowadzone w większości przez młodzież, która przyjechała ze Śląska.

Podczas całego zgromadzenia goście służyli nam pieśnią, dzielili się doświadczeniami w czasie refleksji misyjnej, poprowadzili studium Biblii podczas kazania dla dzieci i dorosłych, a także przygotowali ciekawy program warsztatowy, który żywo zaangażował całe zgromadzenie.

Kazanie na temat wartości oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa wygłosił Rafał Prokopiuk, zaś swoimi doświadczeniami podzieliła się Sandra Olech – Sekretarz Młodzieży w Diecezji Południowej. Warsztaty poświęcone były tematowi skutecznej komunikacji, która potrafi łączyć ludzi i tworzyć zdrowe relacje między nimi. O muzyczną i słowną oprawę nabożeństwa zadbali natomiast: Patrycja Piecha, Lidia Prokopiuk, Paulina Radke, Szymon Smyk, Mirek i Kubuś Olechowie.

Całe nabożeństwo było szczególnie błogosławionym czasem zarówno ze względu na przekazywane poselstwo, jak i gościnną atmosferę panującą wśród zebranych.
Taka „wymiana” młodzieżowa jest ciekawym rodzajem służby, który może tchnąć powiew świeżości do zboru. Jeśli w swoim zborze masz aktywnie działającą grupę młodzieży, zachęć ją do tego rodzaju „wycieczkowej służby”  na pewno będzie do doświadczenie, z którego wszyscy odniosą korzyść, i zaangażowana młodzież, i odwiedzony zbór.

Jeśli zaś uważasz, że w Twoim zborze przydałyby się takie „odwiedziny”, skontaktuj się z Sekretarzem Młodzieży, Sandrą Olech (tel. 796 877 425) i wspólnie zaplanujcie młodzieżowe nabożeństwo w twoim zborze!