Zjazd Podokręgu Krakowskiego w Leksandrowej

W dniach 27 i 28 maja w Leksandrowej odbył się dwudniowy zjazd Podokręgu Krakowskiego. Był to czas szczególnie ukierunkowany na ewangelizację. Podczas całego wydarzenia słowem Bożym i zachętą do misji służyli nam bracia Mirosław Karauda i Mirosław Harasim. Po nabożeństwie sobotnim i wspólnym posiłku udaliśmy się na rynek w Bochni, gdzie wykonaliśmy happening nawiązujący do 500 letniej rocznicy reformacji, połączony z rozdawaniem gazetek dotyczących tego ważnego dla chrześcijaństwa wydarzenia. W rolę Marcina Lutra doskonale wcielił się Klaudiusz ze zboru Krakowskiego. Po powrocie odbyło się spotkanie, na którym dzieliliśmy się doświadczeniami i Słowem Bożym. Dzień zakończono nabożeństwem i wspólną kolacją.

Nazajutrz, po wspólnym nabożeństwie porannym, wyjechaliśmy do wiosek w okolicy Leksandrowej z literaturą naszego wydawnictwa, a przede wszystkim z gazetkami „Życie ma sens”. W trakcie odwiedzania ludzi i pukania do drzwi przypominaliśmy ludziom o tej szczególnej rocznicy. Musimy przyznać, że wiedza naszych rodaków o reformacji i jej rocznicy jest znikoma. Pomimo tego mieliśmy ciekawych doświadczeń, którymi dzieliliśmy się po powrocie ze służby misyjnej. Spotkanie zakończono wspólnym nabożeństwem i obiadem. Uczestnicy w radosnym nastroju, ale i ze świadomością, jak wiele pracy jest przed nami, powrócili do domów.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas, który mogliśmy spędzić razem i w służbie dla ratowania ludzi.