15-17 CZERWCA, WISŁA

XLVI Zjazd Diecezji Południowej

Oglądaj transmisję nabożeństwa

17 czerwca, godzina 10:00

Oglądaj transmisję części popołudniowej

17 czerwca, godzina 15:00

ZAPROSZENIE

XLVI Zjazd Diecezji Południowej

Co cztery lata organizowane jest w Diecezji szczególne nabożeństwo, na którym patrząc w przeszłość staramy się uchwycić wizję przyszłości. Generalna Konferencja zdecydowała, że hasłem towarzyszącym nam
w następnych latach będzie słowo „Pójdę”, wyrażające decyzję gotowości realizacji zadania, które zostawił nam Jezus. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie dla wszystkich czasem wdzięczności, przemyśleń
i dobrych decyzji. Tym razem nabożeństwo odbędzie się 17 czerwca
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wiśle. Choć rozumiem, że dla niektórych z nas uczestnictwo w programie będzie wiązało się z daleką podróżą, jednak proszę abyście przyjechali. To będzie dobry czas.

INFORMACJE I MATERIAŁY

DLA DELEGATÓW

Sprawozdania sekretariatów

Materiały dla delegatów

Poznaj strategię Diecezji na lata 2023-2027

Na ostatnim zjeździe Generalnej Konferencji przyjęta została strategia działania kościoła na lata 2023-2027, której hasłem jest „Pójdę”.

Celem strategii jest:
– wzywanie wszystkich ludzi do stania się uczniami – „Pójdę czynić uczniami”
– i świadkami Jezusa Chrystusa – „Pójdę świadczyć”,
– przez pełne miłości – „Pójdę tworzyć więzi”,
– głoszenie poselstwa trzech aniołów – „Pójdę inspirować”,
– i przygotowanie się na Jego bliski powrót – „Pójdę zmieniać”.