110 lat zboru w Cieszynie

Rok 2022 to dla zboru w Cieszynie rok szczególny. Właśnie w nim minęło 110 lat istnienia zboru Adwentystów Dnia Siódmego w Cieszynie.

Pan Jezus porównał Królestwo Boże do ziarna gorczycy mówiąc: „Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu, i wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach” (Łuk. 13,19).

Tak też było z dziełem Bożym na Ziemi Cieszyńskiej. Duch Święty poruszył serce pewnej szczerej kobiety i wysłał ją jako swego posła do Cieszyna. Około 1908 roku przybyła bowiem z Mazur na Ziemię Cieszyńska siostra Rouwlin, przynosząc z sobą poselstwo adwentowe. Początki jej działalności nie należały do łatwych, były pełne poświęcenia, wyrzeczeń i systematycznej pracy od domu do domu. Jako, że Pan zapewnia nas, iż trud nasz nie jest daremny,  po roku pracy siostry Rouwlin w Cieszynie odbył się chrzest. Przymierze z Panem zawarli braterstwo Niedobowie, Unuckowie, brat Stanieczek i siostra Ptaszek.

Pierwsze zebranie dziękczynne odbyło się na Bobrku, koło Cieszyna w mieszkaniu siostry Rouwlin. Od 1912 roku rozpoczęły się regularne nabożeństwa w budynku na Bergerówce (obecnie osiedle Szopena w Cieszynie).

Pionierami w tym wczesnym okresie głoszenia poselstwa byli: braterstwo Niedobowie, bracia: Stanieczek, Mutch, Rainda, Duda, Wizner, Szalbut, Jeleń, Dzik, Kunic, Englert.

Wspomniani wcześniej braterstwo Raindowie przekazali zborowi działkę budowalną przy ul. Folwarcznej w Cieszynie, gdzie w latach 1932–33 wspólnym wysiłkiem wszystkich członków wybudowano kaplicę, która do dziś służy sprawie krzewienia i rozsławiania Świętej Ewangelii.

W okresie II wojny światowej kaplica, decyzją władz okupacyjnych, została zamknięta. W tym trudnym okresie gorliwość dla Ewangelii nie zmalała, bracia i siostry nadal zbierali się ale już w prywatnych domach krzepiąc się Słowem Bożym.

Po zakończeniu działań wojennych znowu zaczęto organizować nabożeństwa w kaplicy przy ul. Folwarcznej. Poselstwo zaczęło rozwijać się z wielkim rozmachem, bowiem naczelną dewizą adwentystów było i jest głoszenie Ewangelii jako Dobrej Nowiny.

W latach 1912–2022 starszymi Zboru byli bracia: Humel, Paweł Jeleń, Alojzy Orawiec, Jerzy Wójcicki, Fryderyk Kukla, Józef Stekla, Karol Recmanik, Rudolf Krzywoń, Piotr Fojcik, Mark Recmanik, Krzysztof Wierzbicki, Jonasz Recmanik, Marcin Recmanik, Jan Recmanik i Leszek Wierzbicki.

Kaznodziejami i pracownikami biblijnymi, pracującymi w zborze od jego powstania byli: Franciszek Stekla, Jan Gomola, Andrzej Maszczak, Aleksander Kruk, Emanuel Bereta, Gustaw Baron, Wojciech Sędzik, Ludwik Gajzler, Oskar Niedoba, Emil Niedoba, Tadeusz Hetman, Kazimierz Jaworski, Marek Ignasiafc, Witold Nawrocki, Henryk Duda, Rudolf Cichy, Franciszek Micherda, Stanisław Karauda, Roman Chalupka, Bernard Koziróg, Piotr Gradzikiewicz, Henryk Szatkowski, Marek Rusek, Marian Westrych, Krzysztof Szema, Paweł Ustupski, Dariusz Kuberek i Jacek Matter, Tadeusz Niewolik, Mariusz Sobkowiak, Henryk Szatkowski, Zenon Korosteński i Marcin Knapik.

Dzięki hojności członków Zboru jak i dotacjom Diecezji Południowej nasz Dom Modlitwy jest ciągle modernizowany i remontowany. Przez te zmiany budynek oraz jego otoczenie nabrały pięknego kształtu i nowych funkcjonalności.

Nie ustaje też praca ewangelizacyjna. Zbór w Cieszynie skupia swoją działalność na organizowaniu wykładów, prelekcji, odwykówek, kolportażu ulotek i literatury adwentowej. Zbór działa też dla pożytku mieszkańców miasta i okolic. Przez wiele lat organizował spotkania w „Klubach zdrowia”, „Szkołach zdrowego gotowania”, zajęciach ruchowych, niedzielnych spotkaniach kobiet, był też prowadzony przez kilka lat specjalny program dla dzieci: „Mamo, tato pobaw się ze mną”. Co roku zbór organizuje też „Expo-zdrowie”.

Na koniec 2022 roku zbór w Cieszynie liczył 69 osób.

Tym szczególnym dziękczynnym nabożeństwem – 31.12.2022 r. składamy Bogu podziękowanie, że Prawda Adwentowa jest ciągle obecna na Ziemi Cieszyńskiej.

W nabożeństwie rocznicowym zaangażowany był cały zbór. Swój program miały dzieci, było wiele pieśni, modlitw, wspomnień. Przybyło wielu gości, a gościem szczególnym był sekretarz diecezji południowej br. Dariusz Lazar, który służył Słowem Bożym.

Na zakończenie tego szczególnego dnia odbyła się agapa. Przy stole, pełnym wspaniałych potraw, jeszcze długo trwały rozmowy, wspomnienia…

Pragnieniem adwentystów z Cieszyna – jak i z całego świata – jest to, by nasz Pan Jezus Chrystus powrócił jak najszybciej, a do tego czasu pragniemy stale pracować dla Jego chwały i dla pożytku ludzi w naszym mieści i jego okolicach.

Leszek Wierzbicki