Kroki z Jezusem

70 lekcji Biblijnych, które pomogą ci poznawać Pismo Święte
ze swoimi znajomymi

Módl się
Poznawaj
Studiuj

„Kroki z Jezusem” to seria 70 lekcji biblinych, których tworzenie juz dobiega końca. Stanowią one materiał dostosowany do potrzeb osób, które nie mają wykształcenia teologicznego a chciałyby zaangażować się w studiowanie Bibii z innymi. Lekcje są proste i intuicyjne, i jako takie stanowią świetną pomoc dla tych, którzy zaczynają swoją podróż ze spotkaniami biblijnymi

Każda lekcja podzielona jest na trzy elementy. Pierwszy plik jest dla uczestnika – zawiera miejsce do wpisywania odpowiedzi, drugi i trzeci przeznaczone są do nauczyciela. Plik oznaczony jako (N) ma rozmiar czcionki 8, (N-duże) rozmiar 12. W plikach dla nauczycieli nie ma miejsca na wpisywanie odpowiedzi. W zamian zawiera on wszystkie treści, które są w materiale dla uczestnika plus dodatkowe pytania oraz komentarze oznaczone pogrubieniem.

Podczas studium osoba prowadząca korzysta ze swojej wersji jako „ściągi”, natomiast uczestnik ma przed sobą tylko Biblię. Materiał dla uczestnika warto wręczyć dopiero po wspólnym studium by osoba miała możliwość samodzielnie powtórzyć temat.


Blok pierwszy

Spotkanie z Bogiem

W bloku tym dowiemy się podstawowych informacji ze Słowa Bożego dotyczących osoby Boga i jego Słowa

01: Jaki jest Bóg?

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

03: Plan ratunku

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

02: Moc Bożego Słowa

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok drugi

Zrozumienie zbawienia

Od czego człowiek ma zostać uratowanym? Co Biblia obiecuje człowiekowi? Na jakich zasadach można otrzymać to, co obiecano człowiekowi w Biblii?

04: Stworzenie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

05: Upadek

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

06: Pochodzenie zła

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

07: Mesjasz

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

08: Bóg człowiekiem

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

09: Dlaczego krzyż?

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

10: Zmartwychwstanie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

12: Powrót Jezusa

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

11: Proroctwa

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok trzeci

Doświadczenie zbawienia

Jak człowiek doświadcza ratunku? Jakie są tego przyczyny, warunki i skutki?

13: Grzech

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

14: Upamiętanie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

15: Przebaczenie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

16: Łaska

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

17: Zbawienie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

19: Chrzest

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

18: Pewność ratunku

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok czwarty

Wzrastanie w wierze

Chrześcijanin całe życie rozwija się. Droga ta jest określona w Biblii jako „uświęcenie”.
Czym jest i co warto o nim wiedzieć?

20: Tak wielki jest Jezus

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

21: Duch Święty

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

22: Dar Ducha

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

23: Napełnienie Duchem

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

24: Modlitwa

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

25: Społeczność

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

26: Pokusy

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

28: Okultyzm

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

27: Przebaczanie innym

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok piąty

Życie dla Jezusa

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”,
rzekł Jezus.

29: Służenie i pomaganie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

30: Dzielenie się wiarą

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

31: Twoja historia z Jezusem

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

32: Wyjaśnienie ewangelii

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

33: Dawanie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

34: Chrześcijański styl życia

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

35: Zdrowie cz.1

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

37: Małżeństwo i rodzina

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

36: Zdrowie cz.2

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok szósty

Naśladowanie Jezusa

Blok szósty tłumaczy rolę prawa spisanego na tablicach kamiennych w życiu ludzkości.

38: Świątynia

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

39: Jezus nasz kapłan

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

40: Prawo Boże (część 1)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

41: Prawo Boże (część 2)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

42: Jezus i szabat (część 1)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

43: Jezus i szabat (część 2)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

44: Zmiana dnia odpoczynku

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

45: Święcenie szabatu w praktyce

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

Blok siódmy

Wspólne podążanie za Jezusem

Krótki opis

46: Kościół

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

47: Dary Duchowe

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

48: Dar prorokowania

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

49: Wieczerza Pańska (część 1)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

50: Wieczerza Pańska (część 2)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

51: Dziesięcina i dary

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok ósmy

Życie wieczne

52: Zmartwychwstanie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

53: Stan umarłych

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

54: Millenium

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz


56: Nowa Ziemia

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

55: Piekło

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Blok dziewiąty

Z Jezusem przez czasy końca

57: Znaki czasu

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

58: Objawienie Jezusa Chrystusa

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

59: Serce Apokalipsy

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

60: Kościół czasów końca

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz

61: Bóg zna przyszłość

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

62: Antychryst zdemaskowany

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

63: Dobra nowina o sądzie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

64: Godzina sądu (część 1)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz

65: Godzina sądu (część 2)

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz

66: Rozczarowanie i zadania

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz

67: Wolność w niebezpieczeństwie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz

68: Pieczęć czy znamię

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

69: Ostatnie Boże przesłanie

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz

70: Ostatni Boży kościół

Student – pobierz
Nauczyciel – pobierz
Duże litery – pobierz
Dodatek – pobierz