Kroki z Jezusem

Seria lekcji biblijnych „Kroki z Jezusem” jest w trakcie tworzenia.

Kolejne tematy będą udostępniane, gdy tylko będą gotowe.

Do każdego z tematów jest materiał dla osoby prowadzącej studium oraz dla uczestnika.

Pierwszy plik jest dla uczestnika i zawiera miejsca do wpisywania odpowiedzi.

Kolejne dwa pliki, oznaczone (N) i (N-duże), są dla osoby prowadzącej.

Plik (N) ma rozmiar czcionki 8 a (N-duże) 12.

W pliku dla osoby prowadzącej nie ma miejsca na wpisywanie odpowiedzi.

Zawiera on wszystkie treści, które są w materiale dla uczestnika plus dodatkowe pytania oraz komentarze oznaczone pogrubieniem.

Podczas studium osoba prowadząca korzysta ze swojej wersji jako „ściągi”, natomiast uczestnik ma przed sobą tylko Biblię.

Materiał dla uczestnika można wręczyć po wspólnym studium by osoba mogła powtórzyć sobie temat samodzielnie w domu.  

LB 00: Przegląd tematów – pobierz

SPOTKANIE Z BOGIEM 

 

LB 01: Jaki jest Bóg – pobierz

LB 01: Jaki jest Bóg (N) – pobierz

LB 01: Jaki jest Bóg (N-duże) – pobierz

 

LB 02: Moc Bożego Słowa – pobierz

LB 02: Moc Bożego Słowa (N) – pobierz

LB 02: Moc Bożego Słowa (N-duże) – pobierz

 

LB 03: Plan zbawienia – pobierz

LB 03: Plan zbawienia (N) – pobierz

LB 03: Plan zbawienia (N-duże) – pobierz

ZROZUMIENIE ZBAWIENIA

 

LB 04: Stworzenie – pobierz

LB 04: Stworzenie (N) – pobierz

LB 04: Stworzenie (N-duże) – pobierz

 

LB 05: Upadek w grzech – pobierz

LB 05: Upadek w grzech (N) – pobierz

LB 05: Upadek w grzech (N-duże) – pobierz

 

LB 06: Pochodzenie zła – pobierz

LB 06: Pochodzenie zła (N) – pobierz

LB 06: Pochodzenie zła (N-duże) – pobierz

 

LB 07: Mesjasz – pobierz

LB 07: Mesjasz (N) – pobierz

LB 07: Mesjasz (N-duże) – pobierz

 

LB 08: Bóg staje się człowiekiem– pobierz

LB 08: Bóg staje się człowiekiem (N) – pobierz

LB 08: Bóg staje się człowiekiem (N-duże) – pobierz

 

LB 09: Dlaczego krzyż – pobierz

LB 09: Dlaczego krzyż (N) – pobierz

LB 09: Dlaczego krzyż (N-duże) – pobierz

 

LB 10: Zmartwychwstanie Jezusa – pobierz

LB 10: Zmartwychwstanie Jezusa (N) – pobierz

LB 10: Zmartwychwstanie Jezusa (N-duże) – pobierz

 

LB 11: Proroctwa mesjanistyczne – pobierz

LB 11: Proroctwa mesjanistyczne (N) – pobierz

LB 11: Proroctwa mesjanistyczne (N-duże) – pobierz

 

LB 12: Powtórne przyjście Jezusa – pobierz

LB 12: Powtórne przyjście Jezusa (N) – pobierz

LB 12: Powtórne przyjście Jezusa (N-duże) – pobierz

DOŚWIADCZENIE ZBAWIENIA

 

LB 13: Czym jest grzech – pobierz

LB 13: Czym jest grzech (N) – pobierz

LB 13: Czym jest grzech (N-duże) – pobierz

 

LB 14: Upamiętanie i skrucha – pobierz

LB 14: Upamiętanie i skrucha (N) – pobierz

LB 14: Upamiętanie i skrucha (N-duże) – pobierz

 

LB 15: Przebaczenie – pobierz

LB 15: Przebaczenie (N) – pobierz

LB 15: Przebaczenie (N-duże) – pobierz

 

LB 16: Łaska – pobierz

LB 16: Łaska (N) – pobierz

LB 16: Łaska (N-duże) – pobierz

 

LB 17: Zbawienie – pobierz

LB 17: Zbawienie (N) – pobierz

LB 17: Zbawienie (N-duże) – pobierz

 

LB 18: Pewność zbawienia – pobierz

LB 18: Pewność zbawienia (N) – pobierz

LB 18: Pewność zbawienia  (N-duże) – pobierz

 

LB 19: Chrzest – pobierz

LB 19: Chrzest (N) – pobierz

LB 19: Chrzest (N-duże) – pobierz

WZRASTANIE W WIERZE

 

LB 20: Tak wielki jest Jezus – pobierz

LB 20: Tak wielki jest Jezusa (N) – pobierz

LB 20: Tak wielki jest Jezus (N-duże) – pobierz

 

LB 21: Osobowość Ducha Świętego – pobierz

LB 21: Osobowość Ducha Świętego (N) – pobierz

LB 21: Osobowość Ducha Świętego (N-duże) – pobierz

 

LB 22: Dar Ducha Świętego – pobierz

LB 22: Dar Ducha Świętego (N) – pobierz

LB 22: Dar Ducha Świętego (N-duże) – pobierz

 

LB 23: Napełnienie Duchem Świętym – pobierz

LB 23: Napełnienie Duchem Świętym  (N) – pobierz

LB 23: Napełnienie Duchem Świętym (N-duże) – pobierz

 

LB 24: Modlitwa – pobierz

LB 24: Modlitwa (N) – pobierz

LB 24: Modlitwa (N-duże) – pobierz

 

LB 25: Społeczność – pobierz

LB 25: Społeczność (N) – pobierz

LB 25: Społeczność (N-duże) – pobierz

 

LB 26: Radzenie sobie z pokusami – pobierz

LB 26: Radzenie sobie z pokusami (N) – pobierz

LB 26: Radzenie sobie z pokusami (N-duże) – pobierz

 

LB 27: Przebaczanie innym – pobierz

LB 27: Przebaczanie innym (N) – pobierz

LB 27: Przebaczanie innym (N-duże) – pobierz

 

LB 28: Obciążenia okultystyczne – pobierz

LB 28: Obciążenia okultystyczne (N) – pobierz

LB 28: Obciążenia okultystyczne (N-duże) – pobierz

ŻYCIE DLA JEZUSA

 

LB 29: Służenie i pomaganie – pobierz

LB 29: Służenie i pomaganie (N) – pobierz

LB 29: Służenie i pomaganie (N-duże) – pobierz

 

LB 30: Dzielenie się wiarą – pobierz

LB 30: Dzielenie się wiarą (N) – pobierz

LB 30: Dzielenie się wiarą (N-duże) – pobierz

 

LB 31: Twoja historia z Jezusem – pobierz

LB 31: Twoja historia z Jezusem (N) – pobierz

LB 31: Twoja historia z Jezusem (N-duże) – pobierz

 

LB 32: Wyjaśnianie Ewangelii – pobierz

LB 32: Wyjaśnianie Ewangelii (N) – pobierz

LB 32: Wyjaśnianie Ewangelii (N-duże) – pobierz

Ewangelia w pigułce (prezentacja z notatkami) – pobierz

Ewangelia w pigułce (prezentacja bez notatek) – pobierz

 

LB 33: Dawanie – pobierz

LB 33: Dawanie (N) – pobierz

LB 33: Dawanie (N-duże) – pobierz

 

LB 34: Chrześcijański styl życia – pobierz

LB 34: Chrześcijański styl życia (N) – pobierz

LB 34: Chrześcijański styl życia (N-duże) – pobierz

 

LB 35: Zdrowie [część 1] – pobierz

LB 35: Zdrowie [część 1] (N) – pobierz

LB 35: Zdrowie [część 1] (N-duże) – pobierz

 

LB 36: Zdrowie [część 2] – pobierz

LB 36: Zdrowie [część 2] (N) – pobierz

LB 36: Zdrowie [część 2] (N-duże) – pobierz

 

LB 37: Małżeństwo i rodzina – pobierz

LB 37: Małżeństwo i rodzina (N) – pobierz

LB 37: Małżeństwo i rodzina (N-duże) – pobierz

NAŚLADOWANIE JEZUSA

 

LB 38: Świątynia – pobierz 

LB 38: Świątynia (N) – pobierz

LB 38: Świątynia (N-duże) – pobierz

 

LB 39: Jezus nasz najwyższy kapłan – pobierz

LB 39: Jezus nasz najwyższy kapłan (N) – pobierz

LB 39: Jezus nasz najwyższy kapłan (N-duże) – pobierz

 

LB 40: Prawo Boże (część 1) – pobierz

LB 40: Prawo Boże (część 1) (N) – pobierz

LB 40: Prawo Boże (część 1) (N-duże) – pobierz

 

LB 41: Prawo Boże (część 2) – pobierz

LB 41: Prawo Boże (część 2) (N) – pobierz

LB 41: Prawo Boże (część 2) (N-duże) – pobierz

 

LB 42: Szabat w Starym Testamencie – pobierz

LB 42: Szabat w Starym Testamencie (N) – pobierz

LB 42: Szabat w Starym Testamencie (N-duże) – pobierz

 

LB 43: Szabat w Nowym Testamencie – pobierz

LB 43: Szabat w Nowym Testamencie (N) – pobierz

LB 43: Szabat w Nowym Testamencie (N-duże) – pobierz

 

LB 44: Zmiana dnia odpoczynku – pobierz

LB 44: Zmiana dnia odpoczynku (N) – pobierz

LB 44: Zmiana dnia odpoczynku (N-duże) – pobierz

 

LB 45: Święcenie Szabatu w praktyce – pobierz

LB 45: Święcenie Szabatu w praktyce (N) – pobierz

LB 45: Święcenie Szabatu w praktyce (N-duże) – pobierz