Statut Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP