Rada Diecezji

 

Rada Diecezji

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uwzględnia rolę wszystkich wyznawców w kształtowaniu decyzji organizacyjnych Kościoła, zaś narzędziem do podejmowania takich decyzji na poziomie diecezji jest organizowany co 4 lata Zjazd Diecezji. Biorą w nim udział delegaci (niekoniecznie duchowni) oddelegowani przez poszczególne zbory. Zjazd Diecezji wyznacza kierunek (program) działań Kościoła w diecezji na kolejne 4 lata oraz powołuje około 12-osobową Radę Diecezji, której zadaniem jest czuwanie nad realizacją uzgodnionego w trakcie zjazdu programu działania.Rada składa się zarówno z osób zatrudnionych w Kościele (np. jako pastorzy), jak i zwykłych wyznawców, przy czym proporcja między radnymi zatrudnionymi i niezatrudnionymi w Kościele rozkłada się tak dalece, jak to możliwe, równomiernie.

Rada obraduje wielokrotnie między Zjazdami Diecezji, zajmując się ważnymi, bieżącymi sprawami diecezji.  

Radni diecezji

Przewodniczący:
Marek Jankowski 
Sekretarz:
Dariusz Lazar
Skarbnik:
Piotr Gołaszewski

Radni z grona pracowników diecezji

Marek Kroczyk
Edward Parma
Marcin Knapik
Piotr Strugalski

Radni niezatrudnieni w diecezji

Przedstawiciele okręgu wschodniego:
Romana Zalewska
Maria Jaworska-Trzop
Jerzy Krzok
Daniel Skwarek

Przedstawiciel okręgu zachodniego:

Beata Głowacka
Julia Staliś
Paweł Smyk

Przedstawiciel okręgu poludniowego:
Krzysztof Żurek
Artur Pieszka
Roman Bartosik