PODZIEL SIĘ SŁOWEM

Idea studiowania z ludźmi Biblii

jest niebiańskiego pochodzenia.

Wielu mężczyzn i wiele kobiet,

może zaangażować się w ten rodzaj pracy misyjnej

i w ten sposób wyszkolić się na pracowników,

którzy będą potężnymi sługami Bożymi. 

Ellen White
Posłannictwo Chrześcijan

Idea studiowania Biblii z przyjaciółmi nie jest niczym nowym. Przeciwnie, była obecna od początku istnienia kościoła. W ostatnich latach ulega ona jednak zagubieniu przez co coraz rzadziej zdarza się nam proponować osobom w naszym otoczeniu wspólne spojrzenie w Biblię. 

 

Z jednej strony dla pastorów zjawisko takie jest w porządku, gdyż to im przypada w udziale przywilej czytania Biblii z zainteresowanymi. Z drugiej jednak trwanie w takim sposobie myślenia (jakoby lekcji biblijnych mieli udzielać tylko pracownicy kościoła), obniża ilość osób zgadzających się na wspólne studium Biblii, oraz pozwala na stopniowe zmniejszanie się zaangażowania wyznawców w ten proces, który przecież daje tak wiele radości. Czy bowiem nie jest tak, że łatwiej jest zgodzić się na propozycję pochylenia się nad Biblią z naszym przyjacielem, niż z obcą nam osobą, którą nazywają „pastorem”?

 

Hasło „Podziel się Słowem” jest próbą zwrócenia uwagi na zagadnienie i nadania mu wyższej rangi w naszych szeregach. Przed nami różne wydarzenia, szkolenia, spotkania konsultacyjne a także produkowanie i wydawanie odpowiednich materiałów.  

ZAPROSZENIE

LEKCJE BIBLIJNE