Reprezentantem Rady Diecezji w kontakcie m.in. z organami publicznymi oraz innymi jednostkami życia kościelnego są członkowie Zarządu Diecezji. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, skarbnik, sekretarz (wybrani przez Zjazd Diecezji), a ponadto członkowie zarządu zaproszeni przez urzędników diecezji, wchodzący w jego skład rotacyjnie.             

Członkowie Zarządu Diecezji: