Wydarzenia

2 koncerty zespołu All4Him

W dniu 27.10.2018 w czechowickim zborze przy ul. Klasztornej 4 odbyło się wyjątkowe muzyczne wydarzenie – dwa koncerty zespołu All4Him. Pierwszy z nich, noszący tytuł „Przyjdź jak deszcz”, skierowany był do członków kościoła jako wezwanie do ożywienia i podjęcia się reformacji. Zespół wykonał go w podczas kazania, zapraszając tym samym swoich słuchaczy do badania swoich serc, pokuty i pełnego oddania się pod przewodnictwo Ducha Świętego.

Drugi koncert, który się odbył po nabożeństwie, zatytułowany został „Ktoś zna odpowiedź” i był skierowany do nieco szerszego grona odbiorców, bowiem opowiadał o problemach z jakimi wszyscy niejednokrotnie się stykamy – śmierć najbliższych, walka z brakiem akceptacji, niska samoocena, przebaczenie, rozbita rodzina, egoizm, pragnienie miłości, samotność. Szczególną chwilą podczas koncertu był moment, gdy Marta Naumiuk opowiedziała o swoim doświadczeniu, którego główną myślą było wskazanie na Boga jako na Ojca, przejmującego się naszymi problemami i rozczarowaniami, czekającego na kontakt z nami.

To był koncert pełen błogosławieństw, ponieważ pomimo, że pogoda była deszczowa, to skromna sala czechowickiego zboru została w całości wypełniona, a cierpliwi słuchacze po koncercie nie kryli wzruszenia i wdzięczności. Niech uwielbiony będzie Bóg za każdą osobę, która przybyła na koncert i mogła wyjść z niego ubogacona!

natalia.kurz@outlook.com