Wydarzenia

Czas na grupy uczniowskie. Konferencja kaznodziejów w Wiśle  

16-17 czerwca w gościnnych progach zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Orion” w Wiśle miała miejsce doroczna konferencja kaznodziejów adwentystycznych diecezji południowej. Było to pierwsze – po przerwie spowodowanej pandemią – spotkanie działaczy diecezji w stacjonarnej formie.

 

Pan Bóg dał nam dobry czas we wspólnocie z Nim i sobą nawzajem. Podczas konferencji poruszono kilka tematów ważnych z punktu widzenia m.in. rozwoju dzieła Bożego w czasach pandemii.  „Wypalenie – jak zapobiegać i jak wyjść” – to temat warsztatu prowadzonego przez siostry Marię Jaworską-Trzop i Paulinę Radke, który pomógł nam rozpoznać, zapobiegać i w razie potrzeby rozpocząć proces wychodzenia z wypalenia spowodowanego przeciążeniem w służbie.  W trakcie konferencji sporo miejsca poświęcono ruchowi grup uczniowskich, który – jak się wydaje, jest doskonałym sposobem na radzenie sobie z organizacją życia religijnego naszych zborów w czasach ewentualnej kolejnej fali pandemii, a także po niej. Prowadzono nabożeństwa w formie grup uczniowskich, która może być prostym sposobem prowadzenia nabożeństwa nie tylko przez kaznodziejów, ale też przez każdego członka zboru – w kościele i także w naszych domach.

 

W środę i czwartek w ramach konferencji miał również miejsce wyjazd ewangelizacyjny do pobliskiego Ustronia, gdzie roznoszone były zaproszenia na koncert muzyki chrześcijańskiej (odbył się 19 czerwca w Ustroniu), a także prowadzona była ewangelizacja uliczna – w postaci stoiska z posągiem Daniela, stoiska z książką „Wielki bój” i rozdawania gazet ewangelizacyjnych. Nie zabrakło też wspólnego ogniska, możliwości integracji przy gimnastyce porannej i wielu przyjacielskich rozmów braci (i sióstr) dość dawno niemających możliwości spotkać się osobiście.

 

Program konferencji został przygotowany przez najmłodszych jej pracowników, co dało się odczuć w  nieco luźniejszej formie spotkania, niż ma to miejsce zazwyczaj. Przede wszystkim jednak dało się odczuć wpływ Ducha Świętego i radość braterskiej wspólnoty.      

 

Bogu niech będzie chwała za ten pożytecznie spędzony czas w Wiśle. Oby Pan dał, że przyniesie on owoc w postaci rozwoju dzieła Bożego w kolejnym roku.  

 

Uczestnik