Wydarzenia

III Sympozjum miłośników Księgi Daniela

W Sobotę 21.12.2019 w Domu Modlitwy w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się kolejne – już trzecie sympozjum miłośników księgi Daniela pt.” Żelazo – Gliniane stopy i Królestwo Kamienia”. Tym razem, podczas wspólnego pogłębionego studium, analizie poddane zostały wersety 41-49 z 2 rozdziału tej proroczej księgi.
Prelekcje dotyczące zarówno warstwy historycznej, jak również teologicznej, wygłosili: Bogusława Bachowska, Daniel Skwarek, Roman Bartosik oraz pastor Wiesław Szkopiński. Przedstawiono tematy poszerzające historyczne tło, począwszy od imperium Babilońskiego, przez Medo-Persję, Grecję oraz Rzym, kończąc na współczesnej Wspólnocie Europejskiej.
Spotkania te mają na celu pogłębianie wiedzy zawartej w proroczej, starotestamentalnej księdze, będącej wraz z Objawieniem św. Jana, kluczem do zrozumienia przebiegu historii kolejnych imperiów i mocarstw, dając wgląd w kalendarz historii z innej – Biblijnej perspektywy. Aktualne wydarzenia zdają się tylko potwierdzać natchniony zapis proroczych wizji Daniela. Na zakończenie programu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe opracowanie poruszanych tematów przygotowane przez Wiesława Szkopińskiego.
Po raz kolejny nabożeństwo, jak również przerwy między prelekcjami, wzbogacił i urozmaicił pięknymi pieśniami chór ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach.
Poprzednie spotkania odbyły się w domu kultury w Chrzanowie, oraz Myślachowicach.
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na kwiecień przyszłego roku. Natomiast już teraz zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zboru Oświęcimskiego, gdzie już od stycznia będą sukcesywnie publikowane nagrania z wszystkich dotychczasowych sympozjów.
ADS Oświęcim