Wydarzenia

Misjonarz z Bangladeszu w Krakowie

23 czerwca w Krakowie miało miejsce wspólne nabożeństwo okręgowe okolicznych zborów adwentystycznych. Spotkaliśmy się razem, aby ubogacać się wzajemnymi rozmowami, studiowaniem Pisma Świętego oraz wysłuchać głównego mówcę – Milana Moskalę. Brat jest z zawodu lekarzem stomatologiem mieszkającym i pracującym w Ostrawie, oraz pracującym w gabinecie stomatologicznym w Bangladeszu. Przy okazji jest misjonarzem pomagającym zakładać w tym odległym od nas kraju szkoły i zbory. Wzruszyły nas prawdziwe historie ilustrowane zdjęciami z tamtej części świata. Nie można było na te obrazy przeludnienia, nędzy, radosnego przyjmowania ewangelii w muzułmańskim przecież kraju – pozostać nieczułym. Historia brata Milana pokazała też, że jeżeli człowiek pragnie mieć swój udział w misji dla Jezusa, to rzeczywistość może znacznie przerosnąć jego oczekiwania.

Drużynowa Zuchów z Pszczyny zaprezentowała „Projekt Banan”, który jest realizowany przez harcerzy Pathfinders w Kraju, w którym można wziąć udział składając swój dar. Za 1 euro jedno niedożywione dziecko z Bangladeszu będzie otrzymywać jednego banana przez miesiąc.

Odwiedziła nas delegacja Instruktorów Harcerzy biorących udział w Wydziałowym Szkoleniu Masters na zamku w Korzkwi koło Krakowa. Mówili o swoich doświadczeniach podczas organizowania obozów i zbiórek.

Wykonywaniem pieśni usługiwali zgromadzonym: Zespół ze zboru w Nowej Hucie, duet: Adam Cygan & Zenon Skorupski oraz Aleksandra Parma.