Wydarzenia

Muzyczny Obóz Misyjny

Od 8 lat wiele osób planuje wycinek wakacji by muzyką służyć innym i przekazywać ewangelię poprzez śpiew. Obozy muzyczne zaczęły gromadzić coraz więcej młodzieży młodszej i starszej oraz dzieci, z Polski i zagranicy. W tym roku podczas wielu zawirowań, niepewności i ograniczeń, jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu, że udało się przeprowadzić Spotkania Przy Muzyce i Słowie w Wiśle w dniach 26. lipca – 2. sierpnia. Cieszyliśmy się piękną pogodą, dzięki czemu wiele części programu odbywało się poza budynkami.

 

O poranku zgromadzeni przy Słowie, słuchaliśmy duchowych przesłań pastora Marcina Knapika skoncentrowanych wokół Księgi Izajasza. Wieczoram zaś Słowem dzielili się pastorzy: Zenon Korosteński i Dariusz Lazar. Dużą radością było obserwowanie zaangażowania w prowadzenie nabożeństw przez młode osoby.

 

Dzieci każdego dnia miały swój program, który koordynowała ciocia Asia Grzechowiak. Przy muzyce spotykaliśmy się poza czasem nabożeństw na próbach chóru dorosłych i dzieci, prowadzonych przez Dorothy Porawski- Orzechowską i Dorotę Knapik, podczas których przygotowywaliśmy się do koncertów.

 

Codziennie popołudniami wychodziliśmy na miasto, aby śpiewać z grupą młodzieży w miescu, gdzie słuchało nas wielu spacerowiczów, rozdawać chrześcijańskie książki oraz zapraszać na koncerty.

 

Pierwszy z nich odbył się w cieszyńskim Domu Kultury 30. lipca, zaś drugi przed budynkiem Domu Modlitwy w Wiśle 1. sierpnia. Na koncert w Cieszynie przybyło około 30 osób. W Wiśle było ich około 50. Choć frekwencja nie była tak liczna jak w latach poprzednich, to jednak koncerty te okazały się wielkim błogosławieństwem.

 

Na koncert w Cieszynie została zaproszona jedna Pani, która kilka dni później już uczestniczyła po raz pierwszy w sobotnim nabożeństwie. Po następnych kilku dniach odbyła się z nią pierwsza lekcja biblijna.