Wydarzenia

Na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa

W sobotę, 16 czerwca 2018 r. w Tarnowie byliśmy świadkami uroczystości chrztu Krystiana i Mateusza, którzy w ten sposób dali wyraz swojej wiary i zaufania Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.
Mateusz Lenczewski i Krystian Gorzkowicz wyrastali w domach, w których od dzieciństwa mieli kontakt z prawdami Pisma Świętego. Ich decyzja podążania w swoim życiu za Zbawicielem sprawiła wiele radości zarówno ich bliskim jak i zborowej rodzinie adwentystycznej w Tarnowie, do której wraz z chrztem oficjalnie dołączyli.
Uroczystości zanurzenia poprzedzonej kazaniem dokonał pastor Edward Parma. Przed zanurzeniem katechumeni przyjęli wyznanie wiary odczytane przez siostrę Krystynę Nowicką, starszą zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Tarnowie.
Naszym drogim Braciom życzymy wielu błogosławieństw, opieki i prowadzenia Bożego oraz wytrwałości na obranej przez nich drodze życia.
Uczestnik