Wydarzenia

Piknik NGO w Bochni.

W dniu 8 lipca 2018, w godzinach 15:00 do 19:00, w uroczo usytuowanym parku w dzielnicy Uzbornia w Bochni, miała miejsce wystawa Expo Zdrowie, zorganizowana przy okazji Pikniku NGO w Bochni. Użyty w nazwie pikniku skrót NGO wywodzi się z angielskiego Non Government Organizations (Organizacje Pozarządowe). Wśród nich na terenie Bochni działa również filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z siedzibą w Leksandrowej. W ramach filii ChSCh w Bochni odbywają się spotkania Klubu Zdrowia.

Jako jej działacze na podsumowanie kolejnego sezonu tych spotkań postanowiliśmy mocno zaznaczyć swoją obecność w mieście, usługując bochnianom właśnie za pośrednictwem wystawy Expo Zdrowie. Poza członkami zboru w Leksandrowej wspomogli nas wierzący z Tarnowa, Krakowa, Chrzanowa, Gliwic a nawet Podkowy Leśnej. Pan Bóg pobłogosławił nas piękną pogodą oraz sporym zainteresowaniem ze strony odwiedzających – ze wszystkich stanowisk wystawy skorzystało łącznie ponad 200 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska z pomiarem poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz z degustacją zdrowych i smacznych potraw. Niemniej jednak pozostałe, na których można było wypić kubek wody, zrelaksować się podczas masażu, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, dokonać pomiaru wydolności płuc, sprawdzić swoją wydolność fizyczną, poznać „wiek swojego zdrowia” a także otrzymać literaturę zdrowotną i duchową były równie chętnie odwiedzane. Odwiedzający mogli też skorzystać z konsultacji dotyczących zdrowia fizycznego a także duchowego – udzielanych przez lekarza oraz pastora.

Expo w Bochni było doskonałą okazją do nawiązywania relacji z ludźmi i przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów. W jego trakcie uzyskano kilkadziesiąt nowych deklaracji dotyczących chęci uczestniczenia w spotkaniach Klubu Zdrowia w Bochni. Po zakończeniu pikniku i całej wystawy wolontariusze biorący w niej udział mogli skorzystać z ciepłego posiłku przygotowanego z myślą o nich, z którego jednak skorzystali również niektórzy inni wystawcy a także organizatorzy całego pikniku – podczas jedzenia wspólnie z nimi w dobrej atmosferze również toczyły się rozmowy dotyczące m. in. motywacji, dla której zorganizowano tę wystawę. Po posiłku całe wydarzenie zostało zakończone krótką modlitwą z naszej inicjatywy, w której uczestniczyli też wspomniani rozmówcy, mogący usłyszeć wyrazy wdzięczności Bogu, a także słowa błogosławieństwa dla mieszkańców miasta.

Dziękujemy Bogu oraz wszystkim zaangażowanym w organizację wystawy ludziom, a także Diecezji Południowej za udzielone wsparcie finansowe. Wierzymy, że treści rozdanej literatury i przeprowadzonych rozmów pozostaną na długo w pamięci uczestników, kierując ich ku pogłębieniu relacji z nami, a przede wszystkim ku lepszemu poznaniu Wielkiego Lekarza.

Dyrektor Sekretariatu Zdrowia przy Diecezji Południowej
Krzysztof Kubiak