Pomoc finansowa

Jak wspierwać finansowo pomoc dla uchodźców?

 

 

Zbiórki finansowe organizowane są na trzy różne konta bankowe, z których fundusze przeznaczane są na inną dziedzinę pomocy.

 

  1.  

 

  1.  

1.  Jeśli należycie do zboru, który przyjmuje uchodźców (czy w prywatnych domach, czy też w budynku kościoła) rozważcie zbieranie środków we własnym zborze, aby móc później z nich udzielać pomocy

 

2. Konto Zarządu Kościoła
84 1240 1066 1111 0000 0005 9356 – z dopiskiem „Ukraina”. Środki zbierane na to konto będą przeznaczone na dofinansowanie pomocy udzielanej przez zbory i wyznawców.

 

3. konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
26 1240 1994 1111 0010 3045 8599
Środki wpływające na to konto będą przeznaczone na sfinansowanie pobytu uchodźców w ośrodkach ChSCh.

 

4. konto ADRA Polska
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 lub wpłaty poprzez https://www.adra.pl/pomoc-ukrainie/.  Środki wpłacane na ADRĘ będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc udzielaną na terenie Ukrainy

 

Każda z tych działalności potrzebuje wsparcia finansowego, więc nie sugerujemy co jest najważeniejsze.