Wydarzenia

Spotkanie – “Misja Zdrowia – coś więcej”

To spotkanie trwało zaledwie 7 godzin, lecz było bardzo ubogacające. Był czas na słuchanie, dyskusję, pracę w małych grupach oraz indywidualne rozmowy. Mieliśmy możliwość wysłuchania kazania oraz dwóch wykładów na temat misji zdrowotnej, dowiedzenia się czegoś więcej o sobie nawzajem, wymiany opinii i poglądów, pochylenia się nad potrzebami, możliwościami oraz potencjałem jaki posiadamy, wymiany doświadczeń oraz popchnięcia naprzód różnych inicjatyw w zakresie Misji Zdrowia.

 

Głównym celem spotkania było, by uchwycić ponownie cel naszych działań zdrowotnych i zdemaskować wątki poboczne które, choć są interesujące, często skutecznie odciągają nas od tego co najważniejsze i sprawiają, że nasze wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jedną z cennych myśli, które padły była ta, że naszym zadaniem jest współpraca z Bogiem w podnoszeniu ludzkości na wyższy poziom nawet jeśli większość osób, którym pomożemy nigdy nie przyjmie ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W tego rodzaju pracy ewangelizacyjnej, jak w każdym innym, tak samo potrzebujemy kierować się bezinteresowną miłością do drugiego człowieka. Dziękuję Bogu za to, że porusza serca tak wielu ludzi do ofiarnej służby.

Już dziś zapraszam wszystkich, którym na sercu leży Misja Zdrowia na konferencję zdrowia, która odbędzie się 20-22 listopada tego roku!