Szkolenie liderów Misji Młodzieży

W dniach 26-30 grudnia 2017 r. w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Misji Młodzieży. W szkoleniu wzięło udział prawie 30 osób.

Obóz rozpoczął się oficjalnym przywitaniem, wieczorem 26 grudnia. Przypomnieliśmy sobie cele organizowanych przez nas obozów, którymi są: doświadczenie Boga, osobisty wszechstronny rozwój oraz odkrywanie darów duchowych — realizowane na mocnym fundamencie Pisma Świętego – a każdy z tych celów ma prowadzić do konkretnych rezultatów. Realizując je, poprawiamy swoją relację z Bogiem oraz stajemy się lepiej wyszkoleni i bardziej przydatni do służby. Jest to Boży sposób wychowania, który ma służyć przygotowaniu nas do współpracy z Nim. Pierwszy dzień zakończyliśmy, podobnie jak w innych dniach, nabożeństwem, na którym Słowem Bożym służył nam pastor Darek Lazar.

Kolejnego dnia przeanalizowaliśmy obozy, które odbyły się w 2017 roku oraz na miarę naszych możliwości staraliśmy się zaplanować tegoroczne. Każdy z uczestników szkolenia mógł zadeklarować się jako lider, oferując swoją pomoc zgodnie z darami, jakie posiada i które chce rozwijać.

W czasie obozu uczestnicy i liderzy mogli dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Tym razem nauczyliśmy się jak naturalnymi metodami radzić sobie z chorobami, co często przydaje się nie tylko na obozach, ale także w codziennym życiu. Innym tematem było rozliczanie kosztów obozów, które jest bardzo ważne w kontekście odpowiedzialności za powierzane nam środki finansowe mające służyć rozwojowi dzieła Bożego.

Najważniejszym wyjściem misyjnym była zaplanowana na 28 grudnia, wystawa Expo dla młodzieży. Dzień wcześniej wszyscy obecni zaangażowali się w zapraszanie młodzieży na to wydarzenie. Przygotowane wcześniej zaproszenia oraz plakaty pomogły nam w tym zadaniu. Ponadto, kilka dni wcześniej umieściliśmy reklamę również w internecie. W dzień wystawy odbyło się dokładne przeszkolenie dla uczestników obozu, na którym każdy dowiedział się, jakie jest jego zadanie na danym stanowisku.
Wystawa Expo odbyła się w domu kultury w Rzeszowie. Uczestnicy szkolenia także mieli możliwość przejścia przez nią. Było to niesamowite doświadczenie w pracy dla Boga i jego działania na serca innych, a dla wszystkich biorących udział w szkoleniu była to również świetna szansa rozwoju.

Piątek był czasem przygotowania się i rozpoczęcia sabatu. Dzięki wspólnym modlitwom i śpiewom mogliśmy odczuć niesamowitą atmosferę dnia Sobotniego. Wieczorem mieliśmy też czas, aby dzielić się doświadczeniami z tego, jak Bóg nas wychowuje. Były to niesamowite chwile, kiedy bardzo wyraźnie widzieliśmy Boże działanie w życiu innych i mogliśmy w ten sposób budować nasze zaufanie do Niego.

Podczas sobotniego nabożeństwa służyliśmy naszymi darami społeczności Rzeszowskiego zboru. Nabożeństwo zostało poprowadzone przez uczestników obozu, a kazanie, przygotowane przez brata Harasima, było wspaniałym zwieńczeniem rozważań z całego szkolenia. Po południu, razem z członkami zboru podsumowaliśmy mijający rok i mieliśmy możliwość podjęcia decyzji w sprawie naszego rozwoju i służby w roku 2018. Tego dnia również zakończyliśmy obóz.

W trakcie całego szkolenia dużo modliliśmy się wspólnie. To pomogło nam docenić wartość modlitwy. Mieliśmy też okazję zobaczyć, już na obozie, Boże odpowiedzi na niektóre z naszych próśb.

Tegoroczne szkolenie liderów misji młodzieży było bardzo wartościowym i cennym doświadczeniem dla nas wszystkich. Każdy mógł poczuć i zauważyć Bożą obecność i działanie w jego życiu. Bóg pozwolił też zrealizować wspomniane wcześniej cele obozowe, dzięki czemu każdy wyjeżdżał, mając bliższą relację z Bogiem, nowe umiejętności i lepsze zrozumienie swoich darów.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za jego prowadzenie!