Okólniki

Dzień Żniwno-Dziękczynny

Tydzień Żniwno-Dziękczynny Bytom 2021

 

Dary można przekazać na konto bankowe diecezji:

Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP
ul. Lubelska 25    30-003 Kraków
Nr konta: 
PL 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108

Z opisem: „dar na remont w Bytomiu”