Wystawa Biblii w Wiśle

W okresie od 30 sierpnia do 28 września 2017 r. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle miała miejsce wystawa Biblii.

Mogła się odbyć przy współpracy i dzięki życzliwości dyrekcji oraz pracowników muzeum, a także wielu osób, które czynnie włączyły się w jej organizację. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim żywo zaangażowanym w jej organizację!

Wystawę rozpoczęliśmy w środę 30 sierpnia wernisażem, podczas którego pastor Mateusz Krzesiński wygłosił referat pod tytułem Czy możemy zaufać Nowemu Testamentowi – nowe dowody na poparcie, iż Nowy Testament powstał na podstawie naocznych świadectw.

Następnie wszyscy zebrani – około 50 osób – zostali zaproszeni do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie zgromadzone zostały liczne egzemplarze Pisma Świętego (nie tylko w języku polskim), pomoce służące lepszemu zrozumieniu tej księgi takie jak: słowniki, konkordancje, atlasy oraz liczne plakaty, na których przedstawiono ciekawostki i szerzej omówiono ważne tematy związane z powstaniem Biblii. Wernisaż zakończył się poczęstunkiem, gdzie przy wiślańskim kołoczu i herbacie z zielin wszyscy mogli w miłej atmosferze prowadzić dalsze rozmowy.

Wystawa była dostępna dla zwiedzających przez miesiąc, codziennie za wyjątkiem poniedziałków, kiedy muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. W środy i niedziele po wystawie oprowadzał zwiedzających pastor Mateusz Krzesiński, który wykazał się olbrzymią wiedzą, umiejętnością jasnego przekazu i postawą zjednującą mu przychylność słuchaczy. Świadczy o tym niewątpliwie jeden z komentarzy pozostawionych w księdze pamiątkowej: Fajna wystawa Biblii. Słuchanie przewodnika to prawdziwa przyjemność. Z notatek skrupulatnie prowadzonych przez pracowników muzeum wynika, że wystawę zwiedziło 1480 osób.