Coroczny poszerzony zjazd okręgowy w Wiśle

To jest już kilkudziesięcioletnia tradycja, że pod koniec czerwca w Wiśle odbywa się poszerzony zjazd okręgowy, połączony z chrztem katechumentów w rzece Wiśle. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, pogoda dopisała i uczestnicy mogli spędzać czas na świeżym powietrzu. Zwykle progi budynku kościoła w Wiśle są zbyt ciasne i na tę okoliczność dla przybyłych uczestników rozbijany jest na placu dodatkowy duży namiot. Tak było i tym razem.

Nabożeństwo odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem. Szkoła sobotnia była prowadzona w 2 grupach. W budynku zboru dyskusji i refleksjom przewodził br. Piotr Fojcik, a na zewnątrz pastor Artur Dżaman. Uwznioślającymi doświadczeniami, które usłyszano podczas apelu ewangelizacyjnego podzielił się pastor Włodzimierz Pilch. Kazaniem w pierwszej części nabożeństwa służył pastor Marek Jankowski – przewodniczący Diecezji Południowej. Nawiązał w nim w interesujący sposób do swojego osobistego momentu nawrócenia do Boga i opowiedział o swojej duchowej drodze aż do momentu jego obecnej służby.

Lokalny zbór przygotował dla uczestników obiad złożony z przepysznej zupy pomidorowej, którą można było się cieszyć podczas przerwy, a na deser wszyscy zostali poczęstowani znamienitymi kołaczami wiślańskimi.

W części popołudniowej kazaniem usłużył pastor Mariusz Sobkowiak – senior okręgu bielsko-cieszyńskiego. Wyznanie wiary w którym brali udział pragnący zawrzeć tego dnia chrzest święty było prowadzone przez pastora Stanisława Rabczaka. Kazanie na miejscu, gdzie był przeprowadzany chrzest wygłosił pastor Henryk Szatkowski.
Zanurzenia w rzece Wiśle, na znak śmierci dla swojego starego życia i zmartwychwstania z Chrystusem do nowego życia dokonali pastorzy: Artur Dżaman i Zenon Korosteński. Przymierze z Bogiem zawarło w sumie 7 osób, zarówno młodych jak i starszych: Wiktoria z Anrychowa, Krzysztof i Tomasz z Oświęcimia, Krzysztof z Niemiec, Julia z Katowic, Andrzej i Agnieszka.
Zgodnie z biblijnym zwyczajem, po uroczystości chrztu pastorzy zanieśli do Boga wraz z nowoochrzczonymi modlitwę, aby otrzymali oni takie dary Ducha Świętego, które przyczynią się do rozwoju ich lokalnych zborów.

Cały program okraszony był pieśniami solistów i zespołów: Orkiestra Dęta – „Echo Adwentu”, Zespół PORUSZENIE, Malwina Smyk, Chór zboru z Cieszyna, duet: Dorota i Adam Wantulok, Marek Sikora, Oliwia Smyk i Samuel Walus, Piotr Wantulok. Dziękujemy im za wniesienie duchowego nastroju i delikatności do naszego zjazdu.

tekst: Artur D.
zdjęcia: Zenon Samborski, Jolanta Hudarek