Dary 13 soboty

Droga Rodzino Adwentowa,

Serdecznie dziękujemy za Wasz dar jaki został złożony w grudniu 2023 roku z okazji darów 13. Soboty na remont budynku we Wrocławiu. Wyniósł on 50 108,48 zł, co daje 5% potrzebnej kwoty.
Dzisiaj mamy ten przywilej, aby ponowić nasza prośbę do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce, Polonii adwentystycznej, sympatyków i ludzi dobrej woli o otwarcie swojego serca i udzielenia pomocy dla zboru we Wrocławiu.
Potrzebna kwota, to dalej około 950 tysięcy złotych.
Obecnie jesteśmy na etapie wykonania prac projektowych, których koszt wyniesie około 50 tysięcy złotych. (Szczegóły problemu zboru we Wrocławiu zostały opisane w kwartalniku Lekcje Biblijne na IV kwartał 2023 r, str. 95. oraz na I kwartał 2024r, str. 97).
Być może wśród słuchających i czytających tę prośbę są osoby lub firmy, które mogłyby zasponsorować lub wykonać poszczególne prace.
Prosimy o kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu 727 263 631 lub poprzez adres e-mail, diecezja.zachodnia@adwent.pl. Pomóżmy razem zborowi we Wrocławiu.
Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą hojność!
Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą hojność!


W imieniu zboru we Wrocławiu,
pastor Tadeusz Niewolik – Przewodniczący Diecezji Zachodniej

Jak złożyć dary?
1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną przez skarbnika zboru podzielone po połowie na projekt światowy i krajowy.
2. Dar na projekt Wrocław można złożyć w osobnej kopercie wskazując ten właśnie cel. Wtedy dar zostanie w całości przekazany na ten projekt.
3. Dar na projekt Wrocław można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Zachodniej: 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083, z dopiskiem: Projekt Wrocław.