Drugi dzień Zjazdu Diecezji

Podczas drugiego dnia Zjazdu Delegatów Diecezji Południowej przedstawiciele zborów podjęli następujące decyzje:
Wybór na stanowisko sekretarza diecezji – pastora Dariusza  Lazara służącego dotychczas na terenie Kielc. Wybór na stanowisko skarbnika diecezji – Piotra Gołaszewskiego, który dotychczas pełnił służbę ewangelisty, a wcześniej kolportera w Diecezji Wschodniej.

Wybór członków Rady Diecezji, w tym przedstawicieli zborów: Julia Staliś z okręgu Opolskiego, Jerzy Krzok i Romana Zalewska z okręgu rzeszowskiego, Maria Jaworska-Trzop i Daniel Skwarek z okręgu krakowskiego, Paweł Smyk i Beata Głowacka z okręgu katowickiego oraz Krzysztof Żurek, Artur Pieszka i Roman Bartosik z okręgu bielsko-cieszyńskiego. Z pośród pracowników zatrudnionych w diecezji do rady diecezji wybrano pastorów: Marka Kroczyka, Edwarda Parmę, Marcina Knapika i Mariusza Merkisa.

Miłym akcentem było uroczyste podziękowanie dotychczasowemu sekretarzowi diecezji – pastorowi Mariuszowi Sobkowiakowi oraz dotychczasowej skarbnik diecezji – Teresie Nowickiej Miroń, której delegaci podziękowali w wyjątkowy sposób za jej 36-letnią służbę w diecezji.

Ponadto delegaci dyskutowali nad statutem diecezji, uchwałą programową i sprawami bieżącymi. Zaakceptowali zmiany w treści statutu diecezji. Przyjęli również bogato ilustrowane zdjęciami budynków zborów sprawozdanie administratora budynków diecezji – Andrzeja Cichego.  Zaakceptowali Program Strategiczny Diecezji na lata 2019-2022 o którym pastor Marek Rakowski powiedział, że według niego jest to najważniejszy dokument zjazdu diecezji.

Dzień zakończony został nabożeństwem. Jutro w Skoczowie w wynajętym na tę okazję kościele „Na górce” odbędzie się uroczyste nabożeństwo dziękczynne, podczas którego zostaną przedstawienie wszyscy członkowie Rady Diecezji, oraz będzie miał miejsce szczególny popołudniowy koncert.