Dzień stworzenia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

Każdej Soboty spotykamy się na nabożeństwie, aby uwielbić naszego wspaniałego Boga
oraz cieszyć się wspólnotą. Jako adwentyści wiemy, jak wielkie duchowe i teologiczne
znaczenie posiada biblijny Szabat. Praktycznie każdego tygodnia poprzez odłożenie
pracy i swoich codziennych zajęć, udziałem w nabożeństwie i służbą dla innych,
upamiętniamy Boży akt stworzenia.
Jednak raz w roku chcemy jeszcze bardziej skupić się, również tematycznie, na tej
fundamentalnej prawdzie Słowa Bożego. Właśnie dzisiaj jest taki czas.
Z okazji Dnia Stworzenia został przygotowany interesujący tekst „Odpocznij w świecie
niepokoju”, którego myśli można wykorzystać w kazaniu, a nawet odczytać
i podyskutować. W ramach kazania lub refleksji biblijnej zachęcam do obejrzenia filmu
„Światło dla świata”.
Na stronie z tym informatorem znajdują się również materiały z poprzednich lat, które
możecie dowolnie wykorzystać w przygotowaniu nabożeństwa.
Życzę Wam duchowego rozkoszowania się Panem Szabatu i Jego odpoczynkiem!

Marek Rakowski
Dyrektor Sekretariatu Kaznodziejstwa