IV edycja szkolenia katechetów i nauczycieli dzieci w Szkole Sobotniej

Przy współpracy z dr. Beatą Baron (Dyrektorem Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego), Anny i Remigiusza Krok, oraz Anny Lasoń i Marzeny Piróg odbyło się w gościnnych progach Domu Modlitwy w Gliwicach diecezjalne szkolenie dla katechetów i nauczycieli dzieci w Szkole Sobotniej. Tematem spotkania były słowa: “Czytam, słucham, rozumiem” – czyli o inscenizacji w nauczaniu dzieci.

Pastor Remigiusz Krok na początku spotkania odniósł się do słowa “teatralność”, która w pismach Ellen White i w jej czasach była raczej symbolem próżności, sztucznego zachowania i nastawienia w nabożeństwach nie na treść ewangelii, ale na ich formę. Z tego względu przestrzegała wyznawców przed „teatralnością”. Dzisiaj jednak słowo to nie ma już tak negatywnego wydźwięku. W Piśmie Świętym znajduje się wiele przykładów inscenizacji: mamy proroka Ezechiela, Jeremiasza, czy cały system służby w świątyni. Pastor Remigiusz zwrócił uwagę na fakt, że inscenizacje i przedstawienia stwarzają możliwość zaangażowania się dzieci, pobudzenia emocji oraz refleksji o życiu osób, które przychodzi im grać. Ma to na nie ogromny wpływ.
W programie nauczania należy uwzględnić różne sposoby uczenia się. Kinestetycy, aby coś zrozumieć, muszą na to popatrzeć i zaangażować się osobiście. Nie wystarczy im tylko bierne siedzenie i słuchanie przygotowanego materiału.

Kolejny punkt szkolenia polegał na omawianiu gotowych scenariuszy na specjalne programy w zborze, które można przygotować wspólnie z dziećmi, np. nabożeństwo dziękczynne, dzień rodziny adwentowej itp.

Anna Lasoń mówiła o przygotowaniu programów i o inspiracji. Kiedy angażuje się dzieci, to angażują się razem z nimi rodzice. Następnie cały zbór przeżywa inscenizację.
Mówiono wiele o korzyściach wcielania się w rolę w procesie edukacyjnym. Zwiększa się wrażliwość, rozwija się odwaga, rozwijają się zdolności poznawcze oraz wyobraźnia, uczy się odróżniać dobro od zła, kształtują się umiejętności współpracy w grupie, kształtuje się uczucia, uwrażliwia się na piękno słowa i muzyki.

Katarzyna Krok mówiła zarówno o kulturze żywego słowa jak i o ćwiczeniu aparatu mowy. Jak dbać o przeponę? Część z praktycznych ćwiczeń wykonywaliśmy od razu na miejscu.

Warto brać udział w takich programach. Nie da się opisać atmosfery warsztatów. Trzeba za rok przyjść, posłuchać, bo jest to naprawdę wielki wulkan radości i emocji, kiedy spotykają się razem osoby zaangażowane w dzieło uczenia dzieci o Bogu i jego Piśmie Świętym. Niezwykle wartościowym jest słuchać jak osoby takie próbują realizować swoje zadanie i na ile podejmowane przez nie działania udają się, lub też nie. Są to bardzo praktyczne lekcje zachęty i inspiracji.

Artur Dżaman.