Jubileusz 50 lat zboru w Jaworzni (Kielcach)

W piękny, październikowy, sobotni poranek spotkaliśmy się w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach, na okoliczność 50 Rocznicy Założenia Zboru w Jaworzni. Na uroczystość oprócz zborowników Kieleckiego Kościoła Adwentystów przybyli goście między innymi ze zborów w Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowic, Warszawie, Krakowie i Wiśle. Nabożeństwo rozpoczęło się od wspólnego studium Biblii prowadzonego przez Pastora Dariusza Lazara, po którym mogliśmy wysłuchać doświadczenia Henryka, który opowiedział nam o tym, jak Bóg przyprowadził go do Prawdy. Odbyło się także oficjalne przyjęcie do naszego Zboru Sylwii, Benjamina oraz Henryka.

W drugiej części nabożeństwa wyświetlony został film, do którego nagrania zaangażowali się zborownicy (z głównym udziałem starszego zboru Łukasza Przeździka i pastora Darka Lazara) opowiadający o początkach powstania Zboru w Jaworzni z doświadczeniami pionierów naszego zgromadzenia i sposobu w jaki się im objawił Bóg. Pojawiło się również nawiązanie do Pastora Bojki, który przyniósł im Prawdę (film został zamieszczony na stronie adwentysci-kielce.pl). Uwieńczeniem tej projekcji było podziękowanie dla pionierów połączone z modlitwą, wręczeniem kwiatów i doświadczeniem Pastora Tadeusza Niewolika który w Kielcach odbywał służbę duszpasterską. Mieliśmy też okazję wysłuchać kazania Pastora Zenona Korosteńskiego zatytułowanego „Odważ się pamiętać”.

Po dłuższej przerwie na posiłek rozpoczęliśmy część popołudniową – dedykowaną dla wytrwałych, niestrudzonych uczestników. Pastor Tadeusz Niewolik przybliżył nam temat „Przyczyn rozłamów w zborach”. Zaskoczeni byliśmy wnioskami końcowymi – że są potrzebne i czasem mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój Kościoła. Miłym akcentem były doświadczenia Pastora Artura Dżamana z czasów, gdy był Duchownym Zboru Kieleckiego.
Ostatnim punktem wydarzenia, kontrastującym z kazaniem z wcześniejszej części były rozważania Kaznodziei Wasyla Bostana pt. „Odważ się zapomnieć”.

Całej uroczystości towarzyszył hymn zjazdu opracowany przez naszego Pastora Darka Lazara, który przywoływał w pamięci każdego z nas bliskie naszym sercom przeżycia związane z naszą rodziną zborową. Nie mielibyśmy możliwości przeżyć tak miłych chwil gdyby nie czynne zaangażowanie każdego z wyznawców naszego zboru.
Dziękujemy Bogu za zdolności którymi nas obdarzył, za prowadzenie i opiekę której doświadczyliśmy podczas przygotowań.

Dziękujemy Bogu za zdolności którymi nas obdarzył, za prowadzenie i opiekę której doświadczyliśmy podczas przygotowań.

Więcej: adwentyści-kielce.pl