Klubu Miłośników Biblii w Chrzanowie

Na początku bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie została zorganizowana Wystawa Biblii. Wystawa ta została połączona z prelekcjami ewangelizacyjnymi poruszającymi tematy związane z odkryciami manuskryptów Biblii, artefaktów powiązanych z historią Biblijną oraz innymi archeologicznymi ciekawostkami. Prelekcje te cieszyły się znaczną popularnością i sporą frekwencją. Pod koniec lutego, gdy wystawa dobiegała końca, zbór w Balinie zdecydował o kontynuacji działań misyjnych w formie Klubu Miłośników Biblii z myślą o osobach, które brały udział w wystawie i prelekcjach. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością ze strony dyrekcji Biblioteki, która objęła patronat nad nowo powstałym Klubem i udostępniła salę na jego cotygodniowe spotkania.

Spotkania odbywały się w Bibliotece przy ul. Broniewskiego 10 C w każdą środę o godz. 18.00 od 1 III do 28 VI br. Średnia ilość osób uczestniczących w spotkaniach klubu wyniosła ok. 5 osób. Bywało, że było i 10 osób a nieraz tylko 2. Podczas spotkań prowadzono studium biblijnych zasad wiary, miały miejsce dyskusje a uczestnicy mogli także zaopatrzyć się w literaturę Wydawnictwa „Znaki Czasu”. W tym celu wydrukowano afisze i zaproszenia, które rozpowszechniono na terenie Chrzanowa i okolic, dzięki czemu na spotkania klubu przybyły też osoby, które nie uczestniczyły w prelekcjach podczas Wystawy Biblii.

W ramach spotkań Klubu zapraszano gości z innych zborów, którzy prezentowali różne tematy biblijne, nad którymi następnie toczyła się dyskusja.

Działalność Klubu Miłośników Biblii została zawieszona w związku z rozpoczęciem wakacji. Zostanie wznowiona po zakończeniu serii odczytów ewangelizacyjnych trwających od października do grudnia 2023 r.

Kierownik Ewangelizacji
Zboru w Balinie
Daniel Skwarek