Listopadowe rozmowy o życiu w Wiśle

To kolejny już rok kiedy jesienią w  zborze wiślańskim organizowane są wykłady. Początkiem roku, planując na Radach Zboru to co będziemy realizować w roku 2018 mieliśmy pomysł zaproszenia innego mówcy. Jednak upływ czasu skorygował te plany, a pozytywna odpowiedź pastora Zenona Korosteńskiego zaowocowała serią spotkań pod tytułem „Życie po życiu?”. Spotkania odbyły się w dwa listopadowe weekendy tj. 9-11 i 16-18 listopada 2018 roku.

Po zapoznaniu się z tematyką wykładów: „Ewolucja czy stworzenie?”, „Dlaczego odszedłeś, dokąd?”, „Czy kontakt z umarłymi jest możliwy?”, „Czy można wierzyć snom?” w głowie osoby zaznajomionej z Pismem Świętym z całą pewnością od razu rodzą się odpowiedzi na pojawiające się w nich pytania. Jednak moim zdaniem pastor Korosteński zdołał zainteresować wszystkich obecnych gdyż tematy były przygotowane w sposób ciekawy i nieoczywisty. Dużym atutem tych spotkań był sposób przekazu, który trafiał z głowy i serca mówcy do serc słuchających, a przy okazji zmuszał do zastanowienia się nad tym jakie życie prowadzę, czy jest to życie pełne obfitości czy tylko podróbka takiego życia? Rozmawiając o życiu prelegent zachęcał nas także do zastanowienia się nad naszą relacją z Bogiem, relacjami w rodzinach, relacjami w zborze i społeczeństwie. A czemu to takie ważne? Ponieważ w swej miłości do nas Bóg ma dla każdego w swojej ofercie wieczność i chce byśmy w Jego obecności dobrze się czuli.

Każdy wykład uświetniony był pieśnią albo utworem muzycznym. Z kronikarskiego obowiązku należy też wspomnieć, że w spotkaniach uczestniczyło średnio 45 osób. Kończąc to krótkie podsumowanie chciałbym wyrazić wdzięczność Bogu za to, że pomagał w przygotowaniach i realizacji tego przedsięwzięcia.

Wykłady były nagrywane i z wielką radością pragnę poinformować Was drodzy czytelnicy, że ich zapis jest już dostępny w serwisie YouTube.

Serdecznie zachęcam do oglądania i udostępniania Waszym bliskim i znajomym oraz subskrypcji naszego kanału.

Artur Pieszka