Młodzieżowy Tydzień Modlitwy

Droga Młodzieży!
Tradycyjnie, już w przyszły Szabat, w Ogólnoświatowym Kościele Adwentystów
Dnia Siódmego rozpocznie się Młodzieżowy Tydzień Modlitwy.
Tradycja to pojęcie, które może się bardzo źle kojarzyć, szczególnie jeśli
powoduje, że zaniedbywane są Boże Przykazania i podejmowane są działania niezgodne
z kochającym sercem naszego Stwórcy (por. Mk 7,8-13). Są jednak i takie tradycje, które
przez swój charakter mają potencjał poprawić jakość życia oraz relacji z Bogiem i ludźmi.
Taką właśnie – pozytywną tradycją – jest Młodzieżowy Tydzień Modlitwy!
Zachęcamy Was abyście korzystając z tej tradycji:

-zaplanowali czas i miejsce szczególnych, codziennych spotkań,

-zapoznali się w ich trakcie z treścią materiałów „Działaj w swoim mieście”
przygotowanych na ten czas przez pastora Ferreira (do pobrania na adwent.pl),

-dzielili się waszymi przemyśleniami, modlili się za siebie oraz miasta
w których mieszkacie,

-zastanowili, jak możecie działać by poprawić jakość życia ludzi w waszych miastach.
Mamy nadzieję, że motywowani „adwentową tradycją” doświadczycie radości
wspólnoty z Bogiem i sobą nawzajem oraz jeszcze więcej radości działając na rzecz
innych.

O to się modlimy.
Komitet Młodzieży przy Zarządzie Kościoła
Piotr, Radek i Piotrek