„Nie z tej ziemi”

Po raz kolejny w Krośnie zorganizowany został cykl wykładów ewangelizacyjnych noszący tytuł „Nie z tej ziemi”.

W dniach od 10 listopada do 16 grudnia br. w każdą sobotę i w niedzielę spotykaliśmy się w gościnnych progach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, gdzie razem z zaproszonymi gośćmi zgłębialiśmy wiedzę o spirytyzmie, magii, okultyzmie konfrontując ją ze słowami Pisma Świętego. 

Prelegentem i głównym mówcą był duchowny kościoła, pastor Andrzej Bolesta.

Spotkania te cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców Krosna, którzy żywo, aktywnie i zaangażowanie reagowali na poruszane w wykładach kwestie. Po zakończonych spotkaniach niejednokrotnie prowadzone były ożywione rozmowy i dyskusje nad poruszanymi w trakcie spotkań tematami.

W międzyczasie wręczono wiele ulotek, książek jak również cały szereg innych materiałów ewangelizacyjnych, które były z chęcią przyjmowane przez uczestników spotkań. 

Najwytrwalsi słuchacze zostali dodatkowo uhonorowani nagrodami książkowymi.

Odnotowaliśmy też z radością fakt, że niektórzy ze słuchaczy zaczęli brać udział w sobotnich nabożeństwach krośnieńskiego Zboru. Wierzymy głęboko, że treści poruszane w czasie tych spotkań zapadły głęboko w serca słuchaczy, co wcześniej czy później zaowocuje u nich chęcią zbliżenia się do Boga.

Mamy nadzieję, że zasiane przez nas słowo prawdy kiedyś wykiełkuje w sercach tych ludzi, których obdarowaliśmy ziarnem Słowa Bożego tym bardziej, że wielu z uczestników wyraziło chęć uczestniczenia w kontynuowanym cyklu spotkań biblijnych, noszących tytuł ” Co mówi Biblia „.

Spotkania te będą się już odbywać w Kaplicy Zboru krośnieńskiego począwszy od 14 stycznia 2019 roku.

Uczestnik.