Nowy Sącz, Gorlice: obóz misyjny

Od 25 lipca do 3 sierpnia br. miał miejsce obóz ewangelizacyjny przy udziale zespołu misyjnego diecezji południowej.

Akcja prowadzona była na terenie Nowego Sącza, Gorlic, Uścia Gorlickiego, Hańczowej i Wysowej. W ramach obozu, w którym uczestniczyło 6 osób, miały miejsce różne działania popularyzujące treści Pisma Świętego, w tym wsparcie programu prowadzonego przez zbór w Gorlicach.

27 i 28 lipca w kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Nowym Sączu, a 3 sierpnia w Gorlicach odbyły się wykłady „Izrael dawniej. Izrael dzisiaj” prowadzone przez Marka Kroczyka. Wykłady będące fotorelacją z podróży do Ziemi Świętej były okazją do wspominania wydarzeń z życia Pana Jezusa. Na starym mieście w Nowym Sączu i Gorlicach prowadzone było stoisko z darmową literaturą poruszającą treści biblijne. Uczestnicy obozu odwiedzali też m.in. osoby zainteresowane studiowaniem Pisma Świętego w ich domach. Wsparli swoją obecnością i roznoszeniem zaproszeń spotkania z cyklu „Wakacyjne wspólne czytanie Pisma Świętego” w Gorlicach, a także uczestniczyli w festynie gminnym w Uściu Gorlickim, gdzie prowadzili badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Ogółem w trakcie trwania obozu za łaską Bożą udało się rozpowszechnić ponad 700 darmowych książek i czasopism poruszających zagadnienia stylu życia i drogi zbawienia w Jezusie. Prowadzono także sprzedaż ww. książek.

Poniżej zamieszczamy kilka refleksji niektórych uczestników obozu:

„Boża atmosfera, świetni współpracownicy, budujące nabożeństwa i radosna misja. Tak zapisał mi się w pamięci obóz w Nowym Sączu i okolicach. Ponadto gdy w trakcie obozu pewien problem dotknął moją rodzinę, otrzymałem dużo zrozumienia i wsparcia”.

„Obóz był czasem wielu doświadczeń. Mogliśmy obserwować Boże działanie w tym, jak Pan Bóg stawiał na naszej drodze różne osoby poszukujące Go. Ten obóz zapamiętam jako inspirujące doświadczenie, zachęcające do aktywnej działalności na rzecz mieszkańców miast, w których służę na co dzień”.

„Bogu niech będzie chwała za to, że możemy razem pracować w zespole misyjnym jako etatowi pracownicy diecezji. Taka praca jest dużym wsparciem dla każdego z nas indywidualnie, ale przede wszystkim dla osoby, na której terenie pracujemy. Pomagamy w rozwinięciu tej pracy i poszukiwaniu nowych osób, do których możemy docierać z ewangelią zbawienia. Cieszę się z tych kilku dni wspólnego pobytu, kiedy to razem mogliśmy studiować Słowo Boże, modlić się za siebie nawzajem, modlić się również za ludzi, do których docieraliśmy i za wspólną pracę, którą mogliśmy wykonać ku Bożej chwale. Dziękuję Bogu szczególnie za te osoby, które skorzystały z szerokiej oferty literatury, którą rozpowszechnialiśmy. Mogliśmy spotkać na naszej drodze ciekawe osoby, które pojawiły się na wykładach czy nabożeństwie sobotnim. Wierzę, że wspólna praca w zespole misyjnym będzie wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich”.

Wszyscy, którzy pragną, aby na ich terenie odbyła się podobna inicjatywa, mogą zgłaszać się do koordynatora diecezjalnego zespołu misyjnego: Marek Kroczyk, tel. 604 502 722.

Niech Bogu będzie chwała za Jego działanie i prowadzenie.

Tekst: Andrzej Wierzchowski