Obóz dla uczniów podstawówki

W ramach wakacji z Misją Młodzieży odbyły się również dwa, tradycyjne obozy młodzieżowe: podstawówkowy (dla osób w wieku 10-12lat) i młodzieżowy (13-15lat).
Obozy o podobnej formule odbywają się już od kilku lat, natomiast jak zawsze nie zabrakło Bożego działania i ciekawych zajęć.
Obóz podstawówkowy składał się z 16 osób, a młodzieżowy z 14. Na tych wydarzeniach kilka nowych osób mogło uczyć się i przygotowywać do prowadzenia obozów i zaangażowania w inne działania misyjne w przyszłości. Wśród uczestników pojawiły się osoby, które były na Danielkach po raz pierwszy jak i takie, które przyjeżdżają tutaj chętnie co roku. Dla wielu z nich wydarzenia Misji Młodzieży stanowią punkt odniesienia w ich duchowym życiu.
Był to bardzo dobry czas i jesteśmy wdzięczni Bogu, że po raz kolejny, niezawodnie, pomógł zorganizować te obozy i cieszyć się nimi.

Programy wakacyjne Misji Młodzieży odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału TransEuropejskiego w Anglii, Zarządu Kościoła w Warszawie oraz Diecezji Południowej w Krakowie.