Od egzegezy do katechezy

Od egzegezy do katechezy

W niedzielę 10 listopada, w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty dla usługujących kazaniami. Celem prowadzonych przez dr. pastora Adama Grześkowiaka prelekcji i praktycznych zajęć było doskonalenie warsztatu osób usługujących w zborach kazaniami w oparciu o historie zapisane w Piśmie Świętym, z najlepszym dopasowaniem stylizacji treści do potencjalnych odbiorców. Program był podzielony na 2 części. W pierwszej uczyliśmy się jak przygotowywać kazanie narracyjne w oparciu o 5 punktów, które stanowią jego kręgosłup.
Druga część była poświęcona emoegzegezie, czyli takiemu sposobowi przygotowania studium Pisma Świętego, które wyłania się z naszych uczuć i emocji powstałych w wyniku utożsamiania się z historią i postaciami w niej występującymi. Cały program trwał zaledwie niecałe 4 godziny, ale każdy uczestnik został wyposażony w przydatny materiał do dalszych indywidualnych ćwiczeń.

Pastor Adam Grześkowiak jest dyrektorem Instytutu Kaznodziejskiego przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny Czechowskiego mieszczącej się w Podkowie Leśnej.