Wykłady w Bielsku-Białej

W dniach 5-14 października w Sali Pod Orłem w Bielsku-Białej odbyły się wykłady pt. „Poznaj przyszłość świata. Czy naszej ziemi zagraża niebezpieczeństwo?” Ewangelizacja ta jest częścią szerokiego projektu p.n. Chrystus dla Europy. Prelegentem był Jeffrey Harper z USA, który poświęcił swoje życie pomaganiu ludziom w lepszym zrozumieniu proroctw z Księgi Daniela i Apokalipsy. Wykłady z języka angielskiego tłumaczył pastor Ryszard Jankowski.

Wstępem do wykładów było spotkanie o tematyce zdrowotnej pt. „Pierwsze symptomy poważnych chorób” w dniu 5 października, prowadzone przez dr. Tomasza Karaudę. W ten sposób chcieliśmy zachęcić do udziału w wykładach osoby uczęszczające w comiesięcznych spotkaniach Klubu Zdrowia, działającego aktywnie w Bielsku-Białej. Wykłady poprzedzone zostały licznymi spotkaniami modlitewnymi w intencji otwarcia serc lokalnej społeczności.

Pobyt pastora Jeffreya Harpera był finansowany w dużej mierze przez Generalną Konferencję i sponsorów, częściowo też przez Diecezję Południową, jednak organizacja przedsięwzięcia wymagała również sporego zaangażowania pieniężnego i osobistego ze strony członków zborów w Bielsku-Białej i Jaworzu. Konieczne było opłacenie wynajęcia Sali pod Orłem, mieszkania dla prelegenta, zaprojektowanie i wydrukowanie 15.000 zaproszeń, jak i plakatów, banerów, opłacenie reklamy w lokalnym radiu, zakup literatury do przekazania uczestnikom itp. Tak dużej akcji ewangelizacyjnej nie było już dawno i staraliśmy się, by została jak najlepiej przygotowana. To był duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Wykłady były nagrywane i są dostępne w internecie na stronie zbory www.bielsko.adwentysci.org oraz na kanale YT Adwentyści Bielsko-Biała. Zanotowaliśmy już ponad 10 tyś. odtworzeń.

Każdy z wykładów miał swoją piękną oprawę muzyczną – na rozpoczęcie i zakończenie wykonywane były pieśni, przez solistę lub duet. Historyczna, wysoka Sala Pod Orłem zapewniła też uroczysty charakter spotkań. Odzew zaproszonych nie był tak duży jak oczekiwaliśmy, bo na roznoszone zaproszenia odpowiedziało kilkanaście osób spoza Kościoła. Jednak dziękujemy Bogu za każdy plon. Spotkania miały wartość również dla samych wyznawców, podnosząc zrozumienie proroctw biblijnych. Był to dobry, błogosławiony czas dla uczestniczących zborów, spędzony na studium Słowa Bożego.

Poszczególne tematy:

06.10. Przyszłość – historia świata w proroctwie
07.10. Jezus – prawda czy mit?
08.10. Największe wydarzenie w historii wszechświata przed nami
09.10. Poznaj tajemnicze postacie z Apokalipsy
10.10. Odwieczny znak miłości – nasze pochodzenie
11.10. USA w proroctwach
12.10. Nadzieja na lepszy świat
13.10. Jak przełożyć swój pogrzeb?
14.10. Kobiety z Apokalipsy – ich misja (godz. 11:00)
Miłość, która przemienia, zwycięża (18:00)

Korespondent Zboru Boielsko-Biała Magdalena Leśniak