Zjazd Diecezji Południowej

Już od rana, w dniach 23 maja, na Zjeździe Diecezji Południowej, spotkało się na obradach w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle 104 uprawnionych do głosowania delegatów zborów. Po kazaniu inaugurującym, wygłoszonym przez przewodniczącego kościoła – pastora Ryszarda Jankowskiego – zachęcającym słuchaczy do budowania więzi, swoje życzenia dla delegatów przekazał gość – Przewodniczący Rady Miasta w Wiśle, życząc owocnych obrad i dziękując za wkład Kościoła Adwentystów w rozwój jego lokalnej ojczyzny.

Komitet Organizacyjny składający się z pierwszych przedstawicieli wszystkich zborów zaproponował zjazdowi członków Komitetu Nominacyjnego to, co przedstawiciele zaakceptowali przez głosowanie.
Odbyło się również głosowanie nad składem Komitetu Statutowego Diecezji.

W trakcie zjazdu często nadarzają się okazje wspólnej modlitwy, zarówno na początku, jak i przed podejmowaniem ważnych decyzji – tak było i tym razem.

Delegaci wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji za lata 2015-2018. Skarbnik Kościoła w imieniu Audytorów Generalnej Konferencji przedstawił ich opinię o sprawozdaniach finansowych. Nie było jednak zbyt wiele czasu na dyskusję nad ich treścią, ponieważ Komitet Nominacyjny zakończył obrady i przedstawił delegatom kandydata na Przewodniczącego Diecezji Południowej – pastora Marka Jankowskiego, który jest obecnie kaznodzieją okręgowym na Pomorzu Diecezji Zachodniej. W swojej służbie jako kolporter, potem ewangelista, a ostatnio jako kaznodzieja wykazał się wieloma szczególnymi darami, które owocowały zwiększeniem zaangażowania w działania misyjne jemu podległych zborów.

Delegaci z zainteresowaniem wysłuchali uzasadnienia wyboru tej kandydatury i po wysłuchaniu wszystkich „za i przeciw” zaakceptowali ją w głosowaniu.

Wkrótce Komitet Nominacyjny wróci do obrad, aby zaproponować delegatom Zjazdu kandydatów na kolejne urzędy w diecezji oraz członków Rady.

Dzień zakończyliśmy nabożeństwem, podczas którego pastor Ryszard Jankowski podziękował ustępującemu przewodniczącemu Diecezji Południowej – pastorowi Wasylowi Bostanowi.  kazaniem służył pastor Patrick Johnson. Zwrócił słuchaczom uwagę, że „Jakiego Boga czcimy, takimi jesteśmy”.

 

Sekretarz Zjazdu: Zenon Skorupski