Zjazd Kościoła

Warszawa, 21.02.2023


Do Wyznawców i Zborów w Polsce,


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 1-3 Statutu Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Kościoła uchwałą RK 240/XXIV/2022 podjęła
decyzję o zwołaniu XXIII zwyczajnego Zjazdu Kościoła. Obrady Zjazdu rozpoczną się
w czwartek, 25 maja 2023 roku i trwać będą do godzin popołudniowych dnia
następnego, tj. 26 maja. Miejscem obrad będzie aula Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 27 maja
(sobota) w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy al. Solidarności 76a.
Wszystkich współwyznawców prosimy o modlitwy w intencji zbliżającego się Zjazdu
Kościoła.


Ryszard Jankowski, przewodniczący